2007. május 2., szerda

Blog - nem napló, hanem tanítás

Megvallom, nem gondoltam eddig arra, hogy saját blogot vezessek... Veress Efraim példája vezetett rá arra, hogy én is megpróbáljam. (Lásd: http://vefraim.blogspot.com/) Meglehet, nekem nem lesznek a közeljövőben olyan horderejű döntéseim, mint neki, de lehetnek, akik a velem történő dolgokat tujdni szeretnék. Különben, nem éppen naplót akarok vezetni itt, hanem a véleményemet teszem közhírré, azok számára, akiket érdekel.
Úgyhogy, hadd kezdjem az elején.
Tegnapelőtt (hétfőn) hazajött a feleségem Horvátországból, és ez nagyon jó. De a hét legfontosabb eseménye az az új misszió, amit Nyomáton kezdtünk . Győrfi Elekék (Kisadorjánból) kibérelték a Kultúrotthont, és együtt Sallai Jakabbal, a nyárádmagyarósi körzet lelkipásztorával estéről estére evangélizálunk. Jakab volt itt az előbb, és Elekkel is beszéltem telefonon: a tegnapi istentiszteleten is voltak hallgatók szép számban. Hétfőn, a kezdő napon, 45 személyt számoltam meg a teremben! Ma újra nekem kell ott szolgálnom. Jó lenne, ha ez nemcsak egy emberi erőlködés lenne, hanem egy új kezdet, amit az Úr megáldhatna. Vagyis, hogy Nyomáton is gyülekezet szülessen!
A fiatalok tegnap kirándulni voltak Palotailva mellett a Szalárd völgyében. Éjfélkor értek haza. Sajnos, hideg volt, és kirándulásuk nem volt annyira élvezetes, mint máskor. Tábitának a gyomra meg nem bírta a miccset...
Este a fiatal házasokkal ifj. Molnár Áronéknál gyűltünk össze. Hosszan elbeszélgettünk a gyermekvállalás kérdéseiről. Jó volt együtt imádkozni. Hálás vagyok az Úrnak gyülekezetünk fiatal házaspárjaiért, főképp azokért, akik az utóbbi időben csatlakoztak hozzánk.