2007. május 18., péntek

Házassági kérdések, Román Unió Kongresszusa

Előbb a Jani kérdésére válaszolok.
"Ha a hivő fél egy idő utan baptista közösséghez szeretne csatlakozni, mint úrvacsorázó tag, milyen körülmények között lehetséges? A fenyités egy életre szól??"
Nehéz kérdés. Ugyanis minden tagfelvételre előbb megtérés szükséges, és a gyülekezet a felvételre jelentkezőnek megtérését vizsgálja meg, annak gyümölcsei alapján. Nos, mit tegyen egy volt hívő, aki felemás házasságot kötött, amiért őt, természetesen megfenyítették, - de egy idő után szeretne újra tag lenni? Miben állna az ő megtérése? Mondja azt, hogy megbánta hogy házasságot kötött azzal a fiúval/leánnyal? Mert ugyebár, ha máris megbánta, akkor újabb baj van!... Na, és ha csakugyan megbánta, akkor milyen gyümölcsöt kell teremjen a megtérése? Váljék el? Hát ezt már azért mégse tegye!
Véleményem szerint a házasság akkor is házasság, ha Isten akarata ellenére volt megkötve. Az fel nem bontható. Ha a házasságban élő felek közül valaki megtér, akkor megtérésének gyümölcsei megmutatkoznak viselkedésében: szereti az Urat és az Ő gyülekezetét, részt vesz az istentiszteleteken, olvassa a Bibliát és imádkozik, terhet vállal a missziómunkából, mellé áll az Úr ügyének, és jelleme mindinkább hasonlít Jézus Krisztushoz. Ilyen esetben a gyülekezet a megtérésének gyümölcseit látva, felveheti tagnak.
Azonban az is megtörténhet, hogy valakinek életében mindezek megvoltak még fiú/leány korában, és elítélendő házasságkötése után is megmaradtak. Vagyis, ő meg volt térve az előtt is, és megtért maradt az után is... Csak egy bűnt követett el: a Biblia tanítása ellenére kötött házasságot. A gyülekezet házasságkötése miatt fenyítéket alkalmaz. Miért? Azért, (1) hogy a vétkes fél magába szálljon, (2) hogy a gyülekezet jó hírneve megmaradjon, és (3) hogy a gyülekezet bizonyságtétele a kívülvalók felé hiteles maradjon. Azonban, a fenyített tag magatartása, megtért lelkülete arra késztetheti a gyülekezetet, hogy egy idő után visszavegye tagnak, akkor is, ha élettársa megtéretlen maradt.
Hogy mikor lehet ezt megtenni, a helyzettől és a gyülekezettől függ. Tudok olyan, akit 17 év múlva vettek visza tagnak, de olyat is, hogy csak 3 hónapra volt eltíltva az Úrvacsorától... Mindkettő eléggé szélsőséges eset. A megoldás valahol a kettő között van!
Mivel ma Kolozsváron a Vallásfelekezet Kongresszusán megszavazták az új alapszabályzatot, az lehetővé fogja tenni, hogy a Szövetség és a gyülekezetek ún. "belső rendszabályt" dolgozzanak ki. Ez eddig is működött, a gyülekezeti jegyzőkönyvekben megörökített határozatok révén. Ezután külön rendszabály rendelkezhet a részletekről is: felöltözhet-e a mennyasszony, abban az esetben, ha?... szolgálhat-e szószéken olyan ember, aki használ szeszes italt?... stb. Nos, egy (szövetségi) belső rendszabály kidolgozása szükséges lenne, hogy választ adjon a felmerülő kérdésekre... Ajánlom az új vezetőség figyelmébe!

Ma leadtam a "Próféták és profetizmus Dávid korában" című 95 oldalas referátumomat, Kolozsváron. Úgy két-három héttel ezelőtt Dr. Molnár János professzor urat megkértem, hogy írjon előszót a Homiletika könyvemhez. Az előszó még nincs meg, de jó néhány hibát már megtalált benne! Ilyen a tanárember: mindig hibát keres (és talál!) a mások munkájában!!! :)
Az Unió Kongresszusán megtörtént a választás. Így a Romániai Baptista Vallásfelekezet (Unió) elnöke Dr. Bunaciu Otniel (Bukarest-Ferentari), főtitkár Tuţac Ionel (Lugos-Harul), alelnökök: Negruţ Paul (Nagyvárad-Emanuel), Tinco Ilie (Baksabánya), Candreanu Viorel (Ipoteşti) és Kovács József (Magyar Szövetség főtitkára). Titkárhelyettes Rusu Timotei (Déva). Az alkalmazott választási rendszer hiányosságához tartozik, hogy akik a jelölt helyen nem lettek megválasztva, azok máshová nem lehettek jelölve: Mladin Onisim (Arad, elnökjelölt, volt főtitkár), Dobrin Gheorghe (Medgyes, főtitkárjelölt, volt alelnök), Iuga Viorel (Arad-Speranţa, alelnökjelölt, volt alelnök). Főképp a Iuga Viorel és Negruţ Paul közötti nagyon szoros szavazatmegoszlás volt kissé szembetűnő. Dehát, jól van ez így. Nem is lett volna szép, ha a volt elnököt nem választják be az elnökségbe (Comitetul Executiv)...
Egy nagyobb méretű változás történt tehát a romániai baptistáknál, úgy az Alapszabály, mint a válaszatások miatt. Várjuk, hogy meglássuk, miben fog ez megnyilvánulni a gyakorlatban.