2014. március 18., kedd

Válaszok költői kérdésekre - Róm 8:28-39


Válaszok költői kérdésekre
Róm 8:28-39
<  A titkok az Úréi. 5 Móz 29:29

I. Senki sem lehet ellenünk – mert Ő velünk van
<  „Tudjuk!”. „Minden.” „Javukra van.” „Akik Istent szeretik.” „Akik elhívottak.”
v  Persze, ennek ellenére, sokan, mindenki ellenük támadhat: emberek, angyalok, démonok, a világ…
v  De senki sem győzheti le őket!
<   Eleve: ismert, elrendelt, megigazított, megdicsőített.
v  Velünk van: nincs ellenünk, nem vagyunk egyedül, nem élhetünk szentségtelenül.

II. Senki sem vádol – mert Isten megigazít
<  Sokféle vád érhet – a Vádoló részéről.
v  De Isten megigazít!
v  Isten nem emel vádat!
<   Ne engedd, hogy kritikusaid határozzák meg élet-programodat!
v  Isten Krisztus váltsághalálára mutat és nincs kárhoztató ítélet.
<  A Szentlélek győz meg bűn tekintetében.
v  „Akik Krisztusban vannak”
v  Lásd: a bűnös asszony (Lk 7:36-50); a megtérő lator (Lk 23:39-43).

III. Senki sem ítél el – mert Krisztus megváltott
<  Isten a Bíró. Isten már megítélte a bűnt Jézus Krisztusban.
v  Lk 9:56 – Nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét.
v  Mk 10:45 – hogy szolgáljon

III. Senki sem szakaszthat el Téle –mert Ő szeret
<  Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre – 1Pt 1:5.
v  Háború
v  Szerencsétlenség
v  Betegség
v  Szegénység…
<   Semmi és senki nem szakaszthat el Tőle!