2013. december 14., szombat

Fussunk a cél felé! - Fil 3:12-21


Fussunk a cél felé!
Fil 3:12-21 (14)

n  Az előbbi versekben Pál apostol úgy beszél, mint egy könyvelő, aki számot vetett a veszteséggel és a nyereséggel.
v  Krisztus ismerete, Krisztus igazsága, Krisztussal való közössége mindennél értékesebb. Jn 17:3.
n  Most szemléltetést vált és úgy beszél magáról, mint egy atlétáról, aki fut… Majd újra, mint egy idegenről, aki haza vágyik a mennybe.

I. Megragadva - engem is megragadott a Krisztus Jézus (12b. v.)
n  Ez a predesztináció lényege: megragadott a Krisztus!
v  Ezt felismerni és elismerni kell.
n  Ragadd meg – és Jézus is megragad! Jézus megragad – és így te is megragadhatod!
v  Így átélheted feltámadásának erejét.
v  Így lehet igazságod ingyen kegyelemből, hit által.
v  Így részesülhetsz az Ő szenvedéseiből.

II. Igyekezve - igyekszem, hogy meg is ragadjam (12a. v.)
n  Nem tétlenségre hívott el minket az Isten!
v  Van tennivalónk!
n   Ha Krisztus megragadott, akkor neked is igyekezni kell!

III. Elfelejtve – ami mögöttem van, azt elfelejtve (14a. v.)
n  Nagy fordulat az, amikor a régit hátad mögé veted, mint Pál a damaszkuszi úton.
v  Tudunk-e felejteni?
n   Nehéz felejteni, de szükséges. Megéri!
v  Ne emlegesd, ne foglalkozz vele, és elfelejted!

IV. Nekifeszülve – ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé (14b. v.)
n  Pál egyet cselekszik. Egy cél követ.
v  Lk 9:59-62 – „nem méltó az Isten országára…”
v  Mk 10:2 – „egy fogyatkozásod van…”
v  Lk 10:42 – „egy a szükséges dolog”
v  Jn 9:25 – „egyet tudok”
v  Zsolt 27:4 – „egyet kérek az Úrtól…”
n   Ne elégedj meg a lelki életed színvonalával! Ne nézz hátra!
v  Teljes erőbevetés szükséges. A ti hitetek mellé… ragasszatok!...

V. Reménykedve - Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül (20. v.)
n  Mennyben felírták a nevét. Van polgárjoga.
v  Mennyei nyelvet beszél. – 1Jn 4:5-6.
v  Mennyei törvényre hallgat.
v  Mennyei ügyet szolgál.

v  Mennyei urát várja.