2013. április 29., hétfő

Péter helyreállítása - Jn 21:15-23Péter helyreállítása
Jn 21:15-23

n  Ezzel e kérdéssel nemcsak Péter kellett szembesüljön.
v Többször kérdezte, mivel Péter felületesen válaszolt.
v A görög nyelvben látunk egy kis különbséget a kérdések és a válaszok között: 1.  ἀγαπᾷς με. . . φιλῶ σε. . . 2. ἀγαπᾷς με. . . φιλῶ σε. . .  3. φιλεῖς με. . . φιλῶ σε.
n  Három éves felkészülés után következett az apostolság ideje.
v Mielőtt az elkezdődne, meg kell állni ennél a határkőnél…
n  Szeretsz-e engem? Jobban szeretsz-e engem ezeknél?
v Nem: Héber és Görög? Éneklés? Vannak-e terveid? Barátaid? – A legnagyobb kérdést kérdezte.
n  Jobban, mint ki? Mindennél jobban. Ő van-e az első helyen?
v Nem túlzás ilyet kérni? – 2Móz 6:4-5. Mk 12:30. 1Kor 13.

I. A kérdés: Szeretsz-e engem?
Ez arra utalt, hogy jobban szereti-e mint a többi tanítványok?
n Emlékezz, mit hittél magadról…
v Fogadkoztál! „Péter pedig felelvén, monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom.” - (Mt 26:33). „Ő pedig monda néki: Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni!” - (Lk 22:33).
n  Te akkor a többiekre gondoltál.
v A Zebedeus testvérekre… Filepre és Bertalanra. Tamásra és Mátéra, a vámszedőre. A másik Jakabra és Taddeusra… „Ezeknél…”  a nagyravágyóknál… a közömbösöknél… a kételkedőknél… Mind megbízhatatlanok. De én? Én a halálra is kész vagyok menni Érted!
n  Mindannyian csődöt mondtak, de különösképpen Péter.
v Ott volt az első csodálatos halfogásnál (Lk 5). A kenyerek megsokasításánál (Jn 6). Vallást tett Jézusról (Jn 6:66-71)
v Az égő szén… a tűz… emlékeztette nagycsütörtök éjszakájára… arra a tűzre.  Jn 18:18
n Valaki azt mondta, hogy sok hívő számára nagy veszedelmet jelent, hogy megpróbálnak egyfajta, „fékezett habzású” hívő életet élni: félig Krisztussal, félig a bűnnel. Ebből mindig kudarc lesz.
n Péter rajongott az Úr Jézusért. Soha nem gondolta volna, hogy valamikor meg fogja tagadni Őt.
n Ám a szíve nem volt az Úr Jézusé. Rajongott érte, de nem szerette őt teljes szívéből.
n Amikor Kajafás udvarán egy szolgálóleány azt mondta, hogy „te is a názáreti Jézushoz tartozol”, nem tudta azt mondani, hogy „így van”. Pedig, lehet, hogy semmi baja nem lett volna. Hazudott. Félt. Letagadta Jézust. Azután még esküdözni is kezdett, mert az egyszerű szót meg kellett erősítenie…
n Most a Feltámadott Jézus kérdezi: szeretsz-e engem?
n Először azt kérdezi Pétertől: jobban szeretsz-e engem, mint a többiek.
n Péter nem azt mondja, hogy jobban szeretlek, hanem csak azt, hogy tudod, hogy szeretlek.
n Mivel háromszor tagadta meg, háromszor kell kimondania az igent: Igen, te mindent tudsz, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!

III. Az utalás: Kövess engem!
Ez a halálára utalt.
19 „Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!”
n  Halál… üldözés…
v Péter kíváncsiskodik. Olyasmibe avatkozik, amit Isten nem bízott reá. – „Te kövess engem!”
v 1Pt 4:15 – „Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó.”
n  Koncentrálj saját elhívásodra. Mi közöd a mások elhívásához? Ne másokkal foglalkozz!
v Ne fáradj bele a Krisztuskövetésbe!
v Ne a szenzáció után futkoss!
n  Semmi sem fontosabb, mint részt venni Isten munkájából, az Ő népe, nyája között.
n  A Genezáret tó partján hívta őt az Úr, hogy „Kövess engem, és emberhalász leszel.” Akkor Péter otthagyott mindent és követte Őt. Három évig ott volt mellette: hallhatta tanításait, láthatta csodáit.
n  De Jézus szenvedésével, halálával nem értett egyet. Ki is fakadt egy alkalommal: Uram, nem eshetik az meg veled! Neki nem kellett olyan Messiás, akit keresztre lehet feszíteni. Nem kellett olyan Pásztor, aki az életét adja a juhokért. Tiltakozott a kereszt ellen.
n  Követte Őt, de nem követte mindenhova. Csodálta Jézust, de nem szerette. Ezért lett belőle tagadó.
n Ha Jézus megszidja Pétert a többiek előtt, nyilvánosan megszégyeníti, kielemzi magatartását, esetleg kiközösíti egyszer s mindenkorra a tanítványok közül – mindezt elképzelhetőnek tarthatta. Ha fejére olvassa a bűneit, vagy ha szóra sem méltatja őt, rá sem néz… az, hogy szeretettel van és egy szóval sem említi az árulást, a jövőről beszél – és a szeretetéről kérdezi, ez újra sírásra kényszerítette…
n Megértette, hogy félig nem lehet Jézust követni. Az mindig Krisztustagadásba vezet. Házasságot sem lehet fél szívvel kezdeni. Abból hamar baj lesz.
n A bűnről nem leszokni kell, hanem szakítani vele. Ezt pedig csak akkor tudod megtenni, ha teljes szívből szereted Jézust.

II. A felszólítás: Legeltesd az én juhaimat!
Ez a foglalkozására utalt (halászlás, munka, siker, pénz – el kell hagynod!)
n  Ez a mindennapi kenyeret jelentette.
v A pénz. Megélhetés: a halászásból meg lehet élni. De prédikálásból?...
n  De az Úr Jézus a lelki munkát ajánlotta neki! „Mától fogva embereket fogsz!”
v A lelkiek fontosabbak. Ez jelenti az igazi áldást!
v Péter válasza visszafogott: nem henceg. Most nem dicsekszik.
v Uram, te tudod… Őszinte volt. „Csődöt mondtam. Nem sikerült. Te tudod…”
n  Nem szeretheted egyszerre jobban a munkádat is (egyházadat, Bibliádat, szolgálatodat), Istent is.
n  Az Úr megáldotta. Bocsánatot kapott. Helyreállt a kapcsolat Jézussal.
n Lukács leírja, hogy amikor Jézust kihallgatták, majd átvitték Kajafás udvarán, egy pillanatra találkozott a tekintetük. Ez összetörte Pétert: kiment és keservesen sírt.
n Amikor vacsora közben az Úr bejelentette, hogy holnap mindnyájan elhagytok engem, akkor Péter felháborodott. Mit képzelsz te rólam, Uram?! Lehet, hogy a többiektől kitelik, de én soha. Az életemet kész vagyok odaadni érted!
n Bizonyára mindezt őszintén gondolta, de e mögött nem szeretet volt, hanem rajongás. A rajongás pedig alább hagy akkor, amikor áldozatot kell hozni. Péter nem volt hajlandó áldozatot hozni Jézusért.
n A tagadás éjjelén lett világossá számára, mennyire gyáva is ő. Nincs benne szeretet Jézus iránt, mert nem vállal érte semmit. Mos újra megbízatást kap Jézustól. Vállald el: Legeltesd az én juhaimat!
n De azt az éjjelen megértette azt is, hogy kicsoda Jézus. És kezdte megérteni a keresztet is.

Befejezés:
n Mit jelent Jézust szeretni? A Jn 14-ből megértjük, hogy engedelmességet, kijelentést, közösséget jelent. „Aki ismeri és megtartja az én parancsaimat, az szeret engem. Azt szeretni fogja az én Atyám is, én is szeretni fogom, és kijelentem magamat annak. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, elmegyünk hozzá és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet.”  (Jn 14:21. 23-24)
n „Megtartja az én parancsolataimat!”
n „Kijelentem magam annak.”
„Szállást készítünk nála magunknak.”