2007. szeptember 20., csütörtök

Újabb temetés

Erdőszentgyörgyön voltam kedden, ahová az angol vendégek csak több mint három órai késéssel érkeztek meg... Nem volt mit tenni: megragadtam a lehetőséget és prédikáltam egyet, majd énekeket tanultunk, összesen 12 (!) éneket a hit hangjaiból.
Amikor Phil Andews-ék is megérkeztek, még volt egy kis prédikáció és két ének... Jó volt együtt lenni. Tőtős testvérnek kívánok sok testi és lelki erőt!
Szerdán újabb temetésünk volt: Kelemen Szabolcs édesapja vasárnap délelőtt rosszul lett, kórházba vitték, de infarktusban elhunyt. A temetésen nagy tömeg gyűlt össze, több mint 200 ember. Reggel elmentem az alsóvárosi református templomhoz, hogy a lelkésszel (Lőrinc István) megbeszéljem a temetést, mivel Kelemen Dénes bácsi oda tartozott. István vállalta, hogy eljön a temetésre, és másodiknak szólni is fog. Az üzenete Mt 11:28-ból volt, Jézus kedves meghívása a nyugalomra. Előtte én a feltámadásról beszéltem. A sírnál Kelemen J. Sándor prédikált. Imádkozzatok Szabolcsért és Krisztináért! Az Úr adjon vigasztalást a gyászolóknak!