2014. szeptember 8., hétfő

A közbenjáró szolgálat - 1Móz 18:17-33
A közbenjáró szolgálat
1Móz 18:17-33

n Ez feltétele annak, hogy Isten megjelentse az Ő titkait. Ez Ábrahám istenfélelmének bizonyítéka. Ez feltétele az ígéretek beteljesülésének. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána...”
n Az Ábrahámnak adott ígéretek akkor lesznek birtokba véve, ha Ábrahám gyakorolni fogja családfői tekintélyét.
v Vagyis, Ábrahám nem lesz engedékeny apa/szülő, nem lesz papucsférj és papucsapa.
n  A „megparancsolja” ugyanaz, ahogyan Isten megparancsolta Ádámnak vagy Nóénak, hogy mit tegyen vagy ne tegyen. Mikor Mózest a fáraóhoz küldte, megparancsolta, hogy mit mondjanak.
v De ebben az igében leginkább az Ábrahám közbenjáró szolgálata tűnik ki. Ábrahám közbenjár Lótért és Sodomáért.

v Miben áll ez a szolgálat? Mi jellemzi ezt? Hiszen mi is közbenjárók kell legyünk!

I. A közbenjáró első kézből hallja meg a híreket
n  Isten megjelenti Ábrahámnak az Ő titkait: nemcsak a jövő áldásait, hanem Sodoma közelgő ítéletét.
v Isten mindig közli barátaival az Ő titkait. De a titkokat nem közli gyermekeivel, hanem csak néhány kiválasztott kevéssel.

n  Igénkben Isten úgy dönt, hogy Ábrahámmal közölni fogja terveit Sodomára nézve, és ezzel kis ablakot nyit, amelyen bele láthatunk Isten gondolataiba. 
n Zsolt 25:14 – „Közösségben van az Úr (bizodalmas) az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.”
n Ám 3:7 – „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak.”
n Némelyeket Isten felhasznál arra, hogy általuk megtörténjenek a dolgok. Másoknak megadatik, hogy lássák és értsék, hogy mi történik. Mások azt kérdezik: mi történt?

II. A közbenjáró odaáll a törésre Isten és ember közé
1Móz 18:22 – „Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.”
n Ez 22:30-31 – És keresék közülök valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék. Ennekokáért kiontám haragomat reájok, megemésztém őket búsulásom tüzével, útjokat fejükhöz verém, azt mondja az Úr Isten.”

III. A közbenjáró ott áll Isten és ember között az ítélet után is
n 1Móz 18:22 - “Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.”
n Az angyalok már elindultak Sodoma felé. A kilátástalan és reménytelen helyzetben is meg kell maradnunk imádságban az Úr előtt.

IV. A közbenjáró ismeri Isten természetét
n Isten nem fogja elpusztítani az igazat a gonosszal – 23. 25. v.

V. A közbenjáró ismeri Isten túláradó szeretetét
n 50-ről alább enged, 45, 40, 30, 20, 10… Ábrahám nagy alkudozó volt.

VI. A közbenjáró ismeri Isten türelmének határát – 33. v.

n 33. v. – És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.”