2012. október 12., péntek

Vasárnapi imaáhítat

Az október 14-re az előirányzott imaáhítat témája valamilyen tévedés folytán a május 20-i imaáhítat ismétlése lett. Sajnos, az ige is ugyanaz, ami májusban is nehezen volt összeegyeztethető a megfogalmazott gondolattal...

Mindenképpen ajánlatos, más igét és más témát venni. 

Javaslat (megtartva valamennyire az eredeti irányvonalat):
Imádkozzunk a mindennapi munkájukban nehézségekkel küzdő, terheket hordozó testvéreinkért! – Gal 6:2.