2015. június 1., hétfő

A kananeai asszony - Mt 15:21-28


A kananeai asszony
Mt 15:21-28

n  Ez, mint édesanya találkozott az Úr Jézussal
v  mindenre kész volt a lányáért! Mi mindenre?
v  Vannak, akik ezzel dicsekszenek is... de azért tanulni lehet, nehogy a „mindenből” az maradjon ki, ami épp a legfontosabb.
v  Pogány volt, lánya beteg volt. Jézus előbb elutasította, de ő nem tágított... Hitt! A lánya meggyógyult.
v  „Csak Jézus Az, Aki segíthet / Üdvöt nem ad más, csakis Ő…”

I. Lelki látása
n  Látta  a baj okát, okozóját „az ördögtől gonoszul gyötörtetik”
v  ki van a baj mögött! honnan ered?
v  Az ördög ellen mozgósítja Jézust!
v  Nem test és vér ellen van tusakodásunk!
n  Nem akadt el az események felszínén.
v  „Engem megsértettek!” – jó, de mi kellett ahhoz, hogy valaki olyan állapotba kerüljön, hogy megsértsen? Hogy olyat mondjon?
n  Jézus szemléletére mindig jellemző volt ez a tágasság: mindig látta, ami mögötte van.
v  Még a kereszten is, amikor mint haldoklót gúnyolták!
v  Ha így teszünk, nem akadunk el az események felszínén.: „Borzasztó, hogy nem sikerült megvalósítani ezt vagy azt...” – Lehet, hogy hálát kell adnod érette!
n  Nem azt mondta: - nagyon beteg... - ez biztosan a korral együtt jár, majd kinövi... - az orvosok ügyetlenek, nem tudják meggyógyítani... – rettenetes, hogy egyre több és újabb betegség támad körülöttünk...

II. Azonosulása
n  „Könyörülj rajtam!” – pedig a lánya gyötörtetett!
v  Azonosul a leányával: ő is szenvedett vele együtt, ezért kérte, hogy Jézus RAJTA könyörüljön.
v  Nem azt mondja, hogy „az ű baja!”… Te se mondd, hogy elég a magad baja – mással nem foglalkozol!
n  Vedd fel a mások baját! Imádkozz értük!
v  Jézust mindig megindította a nyomorúság – Mt 9:
v  Ézs 49:6 – „Kevés az, hogy nékem szolgám légy”...
v  Krisztus törvénye: „egymás terhét hordozzátok…” – Gal 6:2.

III. Hite
n  Egyszerű imája mutatja, milyen nagy hite volt.
v  Jézus, Dávidnak Fia!
v  „könyörülj!”
v  „rajtam!”

IV. Kitartása
n  Nem kapott feleletet. Figyelemre sem méltatták! Ignorálták.
n  Aztán Jézus legalista feleletet adott: nem kompetens ezzel foglalkozni. Átutalta.
n  Majd határozott elutasítást kapott! Sértést!
v  Jézus a legalista, a törvénytisztelő…
n  Azonban az asszony megalázkodott. És segítséget kapott.

Befejezés:

Zsolt 50:15 – „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején…”