2007. június 18., hétfő

Hétfő és Kedd - Erdőszentgyörgy és Gernyeszeg

A hétfői és keddi nap a készülődés jegyében telt. Ugyanis, rendeznem kell a dolgaimat, mielőtt elutaznék. Jegyet vettem Budapestre, és új csillárokat is vettem a nappaliba és a konyhába, mert az ott levő csillárok az idő során tönkrementek... Hétfő este a férfiakkal együtt beszélgettünk és imádkoztunk. (A kisteremben nőikör volt.) Kedden Nagyváradra utaztam, és útba ejtettem Kolozsvárt, Egrespatakot, Krasznát, Szilágysomlyót és Ippot.

Két helyen épül imaház, a megyénk-ben. Mind a két helyen a vakolással foglalkoz-nak. Erdőszent-györgyön a belső vakolást már befejezték, és az ablakokat is beállították. A bemerítő medencét szeretnék minél hamarabb elkészíteni, hogy az ősz folyamán tarthassanak (velünk együtt) egy keresztségi ünnepélyt. Az Úr segítse meg őket!

Az Imaház teljes elkészíté-séhez és bebútoro-zásához még nagyon sok kell(ene)... Két oldalt, ahol a Kis-küküllő illetve egy patak a határ, kerítést és támfalat kellene építeni. Abban is reménykedünk, hogy a főút felőli oldalon levő barakkot és garázst is nekünk adja a polgármesteri hivatal. Legalább bérbe, hogy idővel megvegyük...

Gernye-szegen is állnak a falak, és belül ki is vakolták. Most a külső vakoláson dolgoznak, a muzsnai testvérek-kel, hogy mire a tető-munkások megjönnek, a vakolás és a szerelés kész legyen. Gernyeszegen még az erdőszentgyörgyinél is több munka van. Az Úr rendelje ki mindazt, ami ezekhez még szükséges! És dicsőség Néki azért, ami már megvalósult!
Mindenért az Úré a dicsőség!