2009. június 21., vasárnap

A Hargitai Táborban az erdőszentgyörgyi cigánygyermekekkel

A Hargitai Táborban kezdtük az első gyermekhetet.
Tegnap este megtört a jég: megtértek 18-an! Ma újabb megtérők születtek. Az Úr tartsa meg őket! Az esti evangélizálás keretében Kornya Mihány élete szolgáltatta a misszióstörténeteket. Ezekhez az én legkisebb lányom, Mírjám rajzolt illusztrációkat. Minden napra négyet. A Kornya Mihály életét illusztráló rajzok ősbemutatója tehát a Táborban volt... Ezek csak némelyek megismétlése, azok számára, akiket érdekel...

Kornya Mihály Nagyszalontán született 1844. február 22-én. Édesapja is Mihály volt, édesanyja pedig Katalin.
Kornya gyermekkora: édesapja korán meghalt, Miska alig volt 5 éves. Távoli rokona, Arany János költőnk ekkor már 31 éves volt.
Kornya kocsis lesz a Rozvány család Pata-i tanyáján. Itt sokmindent megtanul, aminek később nagy hasznát veszi.
Kornya házat épít, miután házasságot köt Zsigó Máriával. Kornya Mihály tehát feleségével együtt az ügyvéd Rozványi nagygazda családjának mindennapos tagja lesz.
A Rozványi családtól sohasem bocsátották el a szegényeket üresen. A történethez hozzátartozik, hogy időközben nagy tűzvész lett Hamburgban, ahová Magyarországról is mentek ácsok-asztalosok újjáépítési munkákat végezni. Oncken gyülekezetéből megtérve jött haza Rottmayer János, Vojka János és Marchall János. 1866-ban Rottmayer Kolozsvárra költözött, mint a Brit és Külföldi Bibliatársulat munkatársaka. Hat bibliaárus dolgozott a vezetése alatt, köztük Novák Antal is.
Kornya Mihály Bibliát vásárol Novák Antaltól, aki bibliaórákat tartott a nagyszalontai Lajos János puskaműves házánál. Kornya Mihály nemsokára megtért és Jézus Krisztus parancsára bemerítkezett feleségével együtt, 1875. augusztusában, Gyulán, a Fehér-Körös vizében. Mayer Henrik Budapestről újra eljött, hogy jelen legyen Kornya Mihály lelkipásztorrá (missziómunkássá) avatásán. De az avatást maga Oncken János végezte, 1877 novemberében, Nagyszalontán.
Így lett Kornya Mihály Isten missziómunkása, aki az országban mindefele hirdette az igét, magyaroknak és románoknak. Összesen 11000 lelket merített be, Jézus Krisztus parancsára.
Dicsőség az Úrnak!