2015. augusztus 17., hétfő

A szeretet nagysága - 1Kor 13:1-8a


A szeretet nagysága
1Kor 13:1-8a
1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. 2 És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. 3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
4 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8 A szeretet soha el nem fogy.

n Mindenkinek kell a szeretet. Ami van az kevés.
n Nem szeret igazán, s talán mi sem szeretünk senkit igazán, csak önmagunkat. Mert önmagunkat nem nehéz szeretni. Ez nem kér erőfeszítést, áldozatot, nem okoz szenvedést, ez nagyon könnyű.
n De az a másik szeretet, az igazi, amelyet nem lehet kifejezni úgy, hogy „szeretlek, mert...”, sem folytatni nem lehet úgy, hogy „szeretlek amíg...” -, ez a fentről való szeretet, - ez hiányzik.
n Hiányzik a házastársak között, testvérek között, munkatársak között, felebarátok között, ellenségek között.
n Kár, hogy nem lehet venni pénzért. A ház lehet eladó, de a ház békessége nem. A szófogadást megvásárolhatod, de a ragaszkodást nem. Pénzért vehetsz szép ruhákat, szép virágcsokrot, irtó nagy koszorút, méregdrága ajándékot, de szeretetet nem.  Fizethetsz gondozót, takarítót, szakácsot, munkatársat, de szeretetüket nem vásárolhatod meg. Ezért hiányzik.
n Nem éretlen, romantizáló, idealizáló, önző szeretet kell. Az Ige nem olyan szeretetről beszél, ahogy szeretjük a házakat, ruhákat, autókat, kedvenc frizurákat... Efféle szeretet csak a menyegző napjáig tart. A „teljes szeretet” (1Jn 4:18), „soha el nem fogy”
n Szeretni nem csak szép szó. A szeretet nem csak sajnálat.
n A szeretet szolgál, az önzés kiszolgáltat.
n A szeretet ad, a legdrágábbat adja, az önzés követel. Az önző szeretetnek le vannak törve a karjai, minta milói Vénusznak.
n Az igazi szeretet érez, van szíve; sohasem mondja, hogy „nem számít”.
n Ez igazi szeretet tolmácsolására, széthintésére, becsempészésére, sugárzására hivatott a hívő ember. A Jézus Krisztus szeretete kitöltetett azok szívébe és túlcsordult.
n Isten megmutatta hozzánk való szeretetét Jézus Krisztusban; csak az nem látja, aki vak, csak az nem érzi, akinek kőszíve van.
n A Golgotán áll a szeretet Kolosszusa, a Szeretet Piramisa. „Úgy szerette Isten...” - a zsidókat? az európaiakat? a fehéreket? az erőseket? az igazakat? nem és nem! Az egész világot! Téged és engem. Írd oda a neved, rólad van szó.  Isten szeretete neked szól.

I. A szeretet mindennél fontosabb és értékesebb – 1-3. v.
n Azért ilyen óriási, mert a szeretet mindennél fontosabb és értékesebb.
n Többet ér a szépségnél és az egészségnél.
n Fontosabb a lakásnál és az eledelnél.
n A szeretet többet ér a diplománál és többet ér egy új kocsinál.
n Több mint a szép család és több mint testi kapcsolat.
n Sokat jelent, ha valaki más emberek nyelvén beszélni tud, hát még angyalok nyelvén?! De a szeretet ennél is többet jelent.
n A tudós embereket mindig tiszteljük. De a legtudósabbnál is, aki minden titkot és minden tudományt ismer, többet ér a szeretet.
n Azoknál is, akiknek a hit ajándéka adatott és azzal hegyeket is eltudnak mozdítani a helyükről.
n Azoknál is, akik teljes erőbedobással szolgálatba álltak és feláldozzák vagyonukat és életüket Isten munkájában, mert szeretet nélkül minden semmit sem ér.
n Más szóval, minden kegyelmi ajándék eltörpül a szeretet mellett. Bölcsességnek beszéde, tudománynak beszéde, hit, gyógyítás, csodatevés, prófétálás, lelkek megítélése, más nyelvek, szeretet nélkül mind „semmi”.
n Tudod-e mi az, hogy semmi? Tudsz-e mondani valamit, ami nem ér semmit?  Itt nem a mi értékrendünkről van szó. Isten értékeli mindannyiunk életét, és Isten szerint a szeretet adja meg az értéket.
n Lehet, hogy igazad van, és mégis mindenki ellened támad. Vigyázz, mert az igazságnál többet jelent a szeretet. Az igazsággal lehet harcolni, a szeretettel lehet áldozni.
n A szeretet fontosabb, mint a beszélgetések, a sajnálkozások, a hit és a remény. Mindennél fontosabb és értékesebb.

II. A szeretet mindennél többet tehet – 4-7. v.
n Másodszor, a szeretet mindennél többet tehet.
n Sok mindent nem lehet megvenni pénzzel, csak szeretettel. Van, amit az idő nem tud elfelejtetni, csak a szeretet. Ha elsózzák a kedvenc ételt, ha megkeserítették a múltat, ha megrágalmazták jó szándékaidat, nem hozza helyre semmi, csak a szeretet. A szeretet mindennél többet tehet.
n Összeköti a távolságokat.
n Lerontja a társadalmi osztályok falait.
n Áthidalja az ellenségek érveit, kibékíti a feleket.
n Egyesíti a szemben álló pártokat.
n Megbocsátja és elfelejti a múltat.
n Tud engedelmeskedni.
n Félreteszi a kifogásokat. 
n Oda tudja adni az utolsó falatot. 
n Megtanít héberül ragozni a személyes névmásokat: első személy, ő; második személy, te; harmadik személy, én.
n „Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül (illetlenül, bántóan), nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.” A szeretet mindennél többet tehet.
n Vegyük sorra. Olyan ez, mint a fehér fény, amikor felbomlik: prizmán keresztül jól látható mind a hét színe a fehér fénynek. Isaac Newton, aki rájött a fény felbontására, hét színt különböztetett meg: vörös, narancs, sárga, zöld, türkiz, kék és lila színeket. Ezek a színek adják a fehér fényt. A fekete, a barna, a bíbor vagy a szürke szín hiányzik belőle.
n Esős vagy párás időben, a nappal ellentétes irányban, az esőcseppek felontják a nap sugarait, ha azok alacsony szögből érik, és így 42o-os szögben visszaverődnek az esőcseppekből. Ebből lesz a szivárvány, ahol a vörös van kívül, és az ibolya van belül. Néha egy nagyobb, de haloványabb mellékszivárvány is látható, ahol a fény vízcseppeknek nemcsak a felületéről, hanem a belsejéből is visszaverődik, 50-53o szögben, és a spektrum fordított sorrendben jelentkezik: felül van az ibolya és belül a vörös.
n A tudományok között a spektrológia foglalkozik a színekkel. A fehér fényhez mind a hét színre szükség van, egyik sem hiányozhat. Így van ez a szeretettel is. Most próbáljunk meg egy spektrum-elemzést végezni a szeretetről, megvizsgálva közelebbről azt a 15 jellemzőt, amelyeket az apostol felsorol.
v 1. A szeretet hosszútűrő, kegyes – ez mindig a másik ember bajait, problémáit érinti: azokat kell eltűrni. Olyasmiről van szó, ami szeretet nélkül kihoz a sodrodból, elveszíted a béketűrésedet. Például, ha utazni kell valahová, és a társad késik. Nem készült el. Vagy visszafordul valamiért. Talán dúlsz-fúlsz haragodban, hogy rettenetes, sohase képes elkészülni idejében… De ha szereted, akkor segítesz neki.
v 2. A szeretet jóságos – mert mindig a másik szükségeire gondol, nem a magáéra. Másokat boldogít. Például, ha valamilyen baleset történt, a rosszindulat azt mondja: „úgy kell neki!”, a jóság pedig azt, „jaj, nehogy valamilyen baja essen!”
v 3. A szeretet nem irigykedik – ami azzal kapcsolatos, amikor másnak jobban megy, mint neked. Az irigység együvé van sorolva a gyilkossággal és paráznasággal (Mk 7:22). A „gonosz szem” jelöli az irigységet, mint Saulnál (1Sám 18:9), vagy a felfogadott szőlőmunkásoknál (Mt 20:15).
v 4-5. A szeretet nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Ez a két tulajdonság hasonló dolgokat mond. A dicsekedés önzésből, a magunk felmagasztalását jeleni, és mások mellőzését, árnyékba tolását. A szeretet sohasem önmagát akarja tisztelni, és másokat megalázni, hanem fordítva! A szeretetet Keresztelő János szavai jellemzik: „Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé lennem.”
v 6. A szeretet nem cselekszik éktelenül – vagyis illetlenül. Például, ha azt mondod: Hozz egy pohár vizet! – Erre kaphatsz olyan feleletet, hogy „Mi vagyok én neked? Szolga? Hozzál magadnak!” De mondhatod illedelmesen, hogy „Kérlek, lennél szíves adni egy pohár vizet?” Persze, szívesen!
v 7. A szeretet nem keresi a maga hasznát – mivel nem akármilyen, hanem „agapé” szeretetről van szó.
v 8. A szeretet nem gerjed haragra – nem azért, mert nincs idegrendszere, hanem azért, mert annál többre becsüli a másikat.
v 9. A szeretet nem rója fel a rosszat – vagyis, nem jegyzi meg, nem tartja számon, nem vezet róla nyilvántartást.
v 10. A szeretet nem örül a hamisságnak de együtt örül az igazsággal. Nem tanácsos az igazságot szembehelyezni a szeretettel.
v 11. A szeretet mindent elfedez. Nem kibeszél, nem rágalmaz, hanem elfedez. A szeretet a legerősebb smink, amely létezik. Hatékonyabb, mint a „Maskara”, vagy bármilyen más, híres márkájú smink. „A szeretet mindent elfedez.” Festék nélkül, teljesen elfedezi a fehér hajszálakat. Elfedezi a hiányokat, a cellulitisz (narancsbőr) göröngyeit. Elfedezi az oszteoporózis okozta távolságokat. Elfedezi a szülés utáni foltokat. Mindent elfedez! Ezzel a (volt) menyasszonyom hiba nélküli lesz, akin nincs szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle.
v 12. A szeretet mindent hiszen. Mert a bizalomra épül. Bízik és nem kételkedik.
v 13. A szeretet mindent remél. Sohasem veszti el a reményt.
v 14. A szeretet mindent eltűr. Sohasem mondja, hogy „nem bírom tovább”…
v 15. A szeretet soha el nem múlik. Végtelen. Ezzel mindjárt külön foglalkozunk.
n Leprás telepen járt egy milliomos. Végignézte a nyomort, a betegeket és megállt egy gondozónő mellett, aki a betegek kötszereit mosta. „Egymillió dollárért én nem mosnám ki ezeket a kötszereket!” - szólt. „Én sem - válaszolta a nő. - De mit ér egymillió dollár Krisztus szeretetéhez képest?
n Hol van még egy olyan erő, mint a szeretet? Ami így megmozgatná a szíveket?  Ami így megtanítana élni egymásnak és egymásért?  Ami Istent arra kényszerítette volna, hogy a világért egyszülött Fiát adja? Többet tehet a szeretet mindennél.
n Az Ószövetség minden Igéje beteljesedik ez egyetlen nagy parancsban: Szeress! Jézus így mondta: „Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből... Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mk 12,30-31) Ezt ne ragozzuk helytelenül, mint az írástudó tette: „Szeretni Istent... szeretni embernek felebarátját...” Ahol Jézus imperativust használ, azt mi ne mondjuk infinitivusban. Szeress!
n Mert azt, amit nem tudott megtenni az emberi képességed, bölcsességed, erőd, szépséged, gazdagságod, azt a szeretet megtudja tenni.
n Szeretet nélkül semmi vagy, de szeretettel minden vagy. A görögnek görög, zsidónak zsidó, románnak román, magyarnak magyar, szegénynek szegény, gyászolónak gyászoló, szenvedőnek szenvedő. A törvény betöltése a szeretet.

III. A szeretet mindennél tovább tart – 8a. v.
n Mert a szeretet mindennél tovább tart. „Soha el nem fogy.”
n Elmúlik a gyermekkor, elmúlik az ifjúság, elszáll az élet, odalesz az egészség, az erő, a tehetség, a bölcsesség. Elmúlik minden, de a szeretet megmarad.
n Egykor majd hited beteljesedik, a reménylett dolgok körülvesznek, a nem látott dolgokat színről színre szemléled. Akkor véget ér a hit és értelmét veszti a remény. De a szeretet az megmarad. A szeretetre még a mennyországban is szükség lesz.
n Kolumbusz feltalálta Amerikát, de nem ismerte meg. Nem járta végig a prériket, az Amazonász őserdőit, a Mississippi síkságát, a Nagy Tavak vidékét, az Andok és Kordirellák, a Sziklás hegység csúcsait… Ő csak a partokat láthatta: csak rész szerinti volt az ismerete. Épp úgy, mint aki itt megkóstolja Isten szeretetének óceánját, csak kicsiny részecskéjét érzi át annak, ami a szeretet valójában. „Határtalan és mérhetetlen az Isten nagy szeretete, mert feljebb ér a csillagoknál s elhat a pokol mélyére...”
n A szeretetben lehet fejlődni, bővelkedni, s lehet beteljesedni vele.
n A szeretet soha el nem fogy. Olyan hosszú, olyan tartós, olyan erős, olyan bővelkedő.
n A sír és a halál sem győzi le. Sok vizek nem olthatják ki.
n A tökéletesség kötele, a Szentlélek gyümölcse.
n De jaj, az emberek gyűlölni is tudnak! Az utolsó időkben sokakban meghidegül. Efézusi gyülekezetek elhagyják első szeretetüket! Képmutatás és világiasság gyilkolják a szeretetet! „Tudom a te dolgaidat!”
n Ó, Istenünk, taníts meg minket szeretni! Te előbb szerettél minket! „Szűkölködünk nagy mértékben, szereteted nélkül!” Taníts meg önzetlenül, igazi Krisztusi szeretettel szeretni! Ezt akarjuk sugározni, terjeszteni magunk körül. Tűnjön a gyűlölet, a szívtelenség, a meg-nem-értés, a képmutatás! Jöjjön el a szeretet, jöjjön el a te országod!