2015. május 27., szerda

A világban, de nem, mint a világ - Dán 1:1-20


A világban, de nem, mint a világ
Dán 1:1-20

n  az ÓSz követnivaló példákat mutat be: József, Józsué és Káleb, Dániel.
v  - bátorságban, meggyőződésben, kitartásban a próbák és üldözések között. Dániel és társai példát adtak.

I. A történet háttere
n   Jeruzsálem elpusztult
v  Jojákin 3. évében (Kr.e. 605.)
v  Nabokodonozor bevette a várost. Jojákimot fogva vitte Babilóniába
v  Később visszajött 597-ben és 586-ban.
n  Dánielt és három társát kiválasztják különleges képzésre
v  A krémjét... – szépeket, okosakat – hogy a királyt szolgálják a palotában
v  vége e gettós életnek! Vége az éhezésnek! A király ételét és borát ihatták!
v  Hároméves képzés, mint a „bolognai rendszerben”…
n  Megváltoztatták a nevüket
v  Dániel (Isten az én bíróm) – Baltazár (Bel szolgája)
v  Hanánijáh (Az Úr kegyelmes) – Sidrák (A napisten ihletettje)
v  Misáél (Kicsoda olyan, mint az Isten?) – Misák (Kicsoda olyan, mint a holdisten?)
v  Azárijáh (Az Úr segít) – Abed-Négó (Négó szolgája)

II. A babilonizálási akció
n Mindent megtettek, hogy elfelejtsék a nyelvüket: meg kell tanulniuk a káldeusok írását és nyelvét.
n Mindent megtettek, hogy elfelejtsék Istenüket: el kellett sajátítaniuk a hódítók ideológiáját és vallását.
n Még a nevüket is megváltoztatták. Felejtsék el az egész múltjukat!
n A király ételéből ettek: el akarták hitetni, hogy jobb nekik a rabságban, mintha otthon lennének. Jobb sorsuk van így kiszolgáltatva, megfosztva Istenüktől, anyanyelvüktől, népi és családi közösségüktől, mert a hasuk tele van. Szép karrier áll előttük. Három éves agymosás volt az! (Olyan mint manapság egy-egy felső iskolában…)
n Úgy tűnt, semmit sem lehet tenni ellene. Tudomásul kell venni, hogy ez van. Bele kell törődni. Itt nem lehet okoskodni, külön menüt kérni, elveket hangoztatni. A deportált fiatal örüljön, hogy élve maradt és kap enni.
n Nos, a tizenéves Dániel nem így gondolta. Számára a Biblia a mérce. Nem gondolt arra, hogy ebből baja lehet…
n Kész hinni és nem szennyezni be magát azzal az étellel, amit a király asztaláról adnának, és azzal a borral, amit ő szokott inni.
n Miért szennyezte volna be magát finom falatokkal és jó borocskával?
n Azért, mert a Mózes könyvében világosan meg van írva, hogy vannak tiszta állatok meg tisztátalan állatok.
n Aztán azért, mert a király asztalára csupa olyan ételt vittek, amit előzőleg valamelyik bálvány istenség templomában bemutattak a bálványnak. A király jelképesen együtt evett az ő bálványaival!
n Dániel ragaszkodott Isten igéjéhez. Őt nem lehetett megvásárolni. Nem volt eladó a becsülete, a hite és a tartása semmi pénzért.

III. A bátor kiállás Isten Igéje mellett
n  Amikor a világ tönkre akar tenni egy kultúrát, az értelmiséggel kezdi. A éles eszed va, megpróbálja felhasználni sajátcéljaira.
n  1Kor 10:20-22 – 20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 22 Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-e nálánál?”
v  udvariasan (8b) Péld 15:1
v  Isten segedelmével (9) Zsolt 127,1-2. 2Krón 16:9
v  kitartóan (10-11) – Mt 7:7-11. Lk 18:1-8
v  vállalva a próbát (12-15) – Mal 3:10. Jn 7:16-17; Mt 6:31-34
v  befolyásolta a saját és mások életét (15-16)
v  Isten megáldotta őket (17-20) hetven évet! (1:21 – Kr.e. 539)
n Dániel meghúzta az ellenállás határát. Ellenállás. Nem evett a húsból.
v  Ezeknek a fiatalokat újra programállták: új software-t telepítettek…
v  Miért nem evett Dániel húst? Ő nem volt vegetáriánus, hiszen a pászkát ő is megette.
v  Azért nem evett, mert nem akart beolvadni a király dolgaiba.
v  Mi mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy a kényelem felé utazzunk: az, hogy milyen könyveket olvasol, milyen filmeket nézel, miről gondolkozol, hová utazol, kikkel barátkozol - elárulják a lelked étvágyát.
v  Ha egy orvosnak a legkisebb vágás történik az ujján operáció közben, és a beteg vére összekeveredik az övével, ez elég ahhoz, hogy a beteg vírusa tönkretegye az orvos immunrendszerét. Ha ennyi elég fizikailag, akkor lelkileg több kell?
v  Az emberi elme, ha pornográfiával feltőződik, egyre kéri a többet és többet. Ugyanígy a drog is és bármilyen függőség.
n Dániel meghúzta a függőség határát. Függőség. Istentől kérte a bölcsességet az álmokra.
v  Dániel nem a maga bölcsességében bízott, hanem Istenre hagyatkozott az álmok megfejtése érdekében. Ez a megkülönböztetés fontos határvonal egy hívő ember életében.
v  Ez a határvonal nem az ismeretére, hanem az Isten bölcsességére épít. Nemcsak ismeretre, hanem bölcsességre is szükségünk van. Ezt pedig Isten adja egyedül.
v  Szaddam Husszein egyik magas rangú katonája, aki arra volt tanítva, hogy érzések nélkül öljön, útleveleket hamisítson, egyszer álmot látott Jézusról. 7 évig egyre csak álmodott Jézusról, és félt. Elmondta az édesanyjának. Az édesanyja megkérte, hogy ne mondja el az álmait a testvérének, nehogy megtudják, miről álmodik. Azóta megtért. Üldözték a hitéért. Elmenekült Irakból. Isten beszél álmok által. Az álmokat nem tudják kizárni még az arabok sem!
n Dániel meghúzta a bizalom határát. Bizalom.

Befejezés:
n Babilon               - 605-539. (Nabonidus + Belsazár) Babilon
n Médo-Perzsia       - 539-331. (III. Dárius Kodomannus) Arabella
n Görögország        - 331-168.
n Róma                 - 168-351.  -  Isten országa - örökké