2016. november 28., hétfő

Megyesi József - 1925-2016

Megyesi József
nyugalmazott nagyváradi lelkipásztor 
az Úrhoz költözött.
Élt 91 évet. 
(1925-2016)
Ezelőtt jó harminc évvel, több hetet laktam együtt a Megyesi házaspárral, a Forajului sétányi tömbházlakásukban. Mint fiatal teológus, akkor legációs szolgálatomat teljesítettem Nagyváradon. Érthető, hogy sok időnk volt a beszélgetésekre, úgy kettesben... Napról napra egyre többet tanultam tőle abból, ahogyan mindennapjait élte, családját kezelte, és a szolgálatokra felkészült. Sajátos stílusban, közvetlen baráti kapcsolatban maradtunk. Ennek egyik gyümölcse az lett, hogy elvállalta megrajzolni imaházainkat, amelyeket aztán a négyszólamú énekeskönyvünkben kinyomtattunk. 
Egy immár letűnt kornak volt a tanúja és harcosa. Hű volt mindhalálig. 
Emléke legyen áldott!