2013. március 13., szerda

Isten országának helyes értékelése - Mt 13:44-46

 
Isten országának helyes értékelése
Mt 13:44-46
 
< Isten országa = a kincs, és Isten országa = az, ami a kinccsel történik.
v Mi az életünk értelme? Mi számunkra a legdrágább?
 
I. A kincs keresése és megtalálása
< Az első csak úgy rátalált, a második kereste, és úgy talált rá.
v Aki kereste: vagyis ezen járt az esze, ezzel álmodott, ezzel kelt, ezzel ébredt…
v Aki rátalált: egyszerre ráébredt, hogy ez az, amire neki szüksége van.
< Nem is remélte, hogy ráakadt egy valódi „igazgyöngyre”.
v Rátalált életének értelmére.
n Mindannyian fel kell tegyük a kérdést: miért élünk? A nemzetünkért? A kötelességünk teljesítéséért? Önmagunkért?
 
II. A kincs megszerzése 
<  Félre kell tenni mindent, ha kell neked a kincs!
v az előítéleteket, az önigazságot, a bűnös gyönyöröket, bűnös örömöket, mások megbecsülését, önmagad felmagasztalását, terveidet.
v Mt 19:16-30. – A gazdag ifjú: (1) a gazdagság nem elég, (2) a vallásosság nem elég!
v Mt 8:19-20 – „Követlek téged, Uram, de…”
v Mk 10:37-39 – jobbkéz felől… balkéz felől…
v „a gazdagság csalárdsága” – Mk 13:22
 
III. A kincs öröme 
<  Értéke: mindennél többet ér. Ennek örülni lehet.
v „Afelett való örömében”
<  Nem bánta meg!
<  Van valódi öröm, és hamis öröm.