2007. május 10., csütörtök

Vizsgák, Ének-Zeneügy, kocsijavítás

Még annyi időt is nehéz találni, hogy egy pár sort írhassak ide...
Hétfőn Nagyváradra mentem. A fiúk már vártak... Homiletika, Hermeneutika, Héber nyelv... csupa H betűs szavak. Azonban a röpdolgozat kérdéseire adott helyes válazok nem H betűvel kezdődtek.
Pénteken a Hargita Táborban a Székelyföldi Bibliaiskolában tartjuk meg a záróvizsgát Homiletikából.
Kedden az Emanuel Egyetemen tanítottam. Ott egész délelőtt és fél délután tartanak az óráim, ötféle nappali osztályban (I-IV. évesek a Teológián, és IV. éves Szociális munkások). Ott is nagy a hajrá az utolsó száz méteren, vizsgák előtt.
Kedd délután Zilahra jöttem, hogy az Ének-zeneügyi Bizottság munkájában vegyek részt. Másfél napot dolgoztunk Mike Jözseffel és a két Királlyal, illetve szerdán Gergely Istvánnal is. Főképp a temetési énekfeskönyv anyagával foglalkoztunk, amelyben megközelítőleg száz ének lesz majd. Reméljük, hogy jövő évben sajtó alá kerül.
A kocsimat Dimény Barnánál hagytam, javítani. Csütörtökön szándékszom érte menni. Kovács Gyula a Szövetség mikrobuszával hozott haza, Mike Józseffel és Gergely Istvánnal.
Csütrötökön, tehát ma, Brassóban leszünk az Unió Tanácsülésén. Az új Alapszabályzaton dolgozunk, ahogyan már vagy kétszer is tettük, az utóbbi hónapban. Rengeteg megbeszélni való van, nemcsak a román részről, hanem a magyar szakaszban is.
Eléggé zsúfolt ez a hét, és sok benne az utazás. Ma például, Marosvásárhely, Brassó, Zilah, Marosvásárhely... elég lenne önmagában, nemhogy még gyűlésezzünk is egy napot... Dehát, ez van. Majd lecsendesedik ez...