2007. június 26., kedd

Kedd - New York

Mióta New Yorkba érkeztem, alkalmam volt már szombaton várost nézni (erről később még közlök egy pár képet), és találkozni az ismerősökkel.
Vasárnap délelőtt a Grace Baptist Church-ben szolgáltam, amelynek vannak magyar tagjai is, délután pedig a Magyar First Baptist Church-ben, amelynek csak magyar tagjai vannak… Örvendek, hogy lehetőség nyílt ezekre a szolgálatokra, és hogy röviden szólhattam látogatásom céljáról is.
Hétfőn Washington-ba mentünk korán reggel, ahol a Baptist World Alliance székhelyén Denton Lotz (leköszönő) főtitkár, és Paul Montacute fogadtak. A találkozás természetesen előre meg volt beszélve. Együtt ebédeltünk, és eléjük tártam főképp a Teológiánk ügyét és szükségét. A Világszövetség segítségét kértük abban is, hogy olyan amerikai gyülekezetekkel, amelyek segíteni tudnának, direkt kapcsolatba kerüljünk. Mivel július elején Ghana-ban van a Világszövetség főtanácsülése, egy kissé megkésve érkezett a mi kérésünk. De a januári gyűlésükre, már jobban felkészülhetünk. Átadtam a Teológia tervének egy-egy másolatát a főtitkárnak és Paul Montacute-nak.
Kissé széjjel-néztünk a fővárosban, a Fehér Ház, a Memorial emlékmű és a Kongresz-szusi épület környékén, majd visszaindultunk New Yorkba. A visszautazás egy újabb 500 km-t jelentett… Mindvégig ifj. Kui Barnabás vezetett, mert ő vállalkozott arra, hogy elkísér erre a hosszú és fontos útra.
Kedden ifj. Gáncsos György hívott meg vacsorára, aki New Jerseyben lakik. Ez New York mellett van, a Hudson folyó túloldalán, de egy másik államhoz tartozik... Nem baj. Hétfőn úgyis átmentem vagy öt vagy hat államon: New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia és Washington DC. Belefér ez is.
Otthon megkezdődött az első táborozás, Parajdon. És a Johanna érettségije! Mindkét esemény nagyon fontos imatéma.
Isten áldja meg a társlelkipásztoromat is, aki helyt áll az otthoni misszióban, amíg én távol vagyok.