2010. július 30., péntek

Táborozás - Camping

Reggeli áhítat a vezető csapatnak - Morning prayer time for leadership

Sátrak a közös alkalmakra - Tents for common gatherings


Ebédidő - Lunchtime


Játszás - Playing
Ping-pong a csűrben - Ping-pong in the barn:

Kézimunka - Handwork:

Éneklés a nagy sátorban - Singing in the large tent:


Esti istentisztelet - Evening service:

Missziós történet az esti istentiszteleten - Mission story during the evening service:

Reggeli - Breakfast time: