2013. december 12., csütörtök

Pál apostol bizakodása - Fil 3:1-11


Pál apostol bizakodása
Fil 3:1-11

n  Pál apostol ismétel, vagyis, újra leírja, amit már elmondott.
v  Ismételni kell, hogy megjegyezzük.
n  Pál apostol kétféle bizakodását szeretném, ha megfigyelnénk.

I. A testben való bizakodás
n  Az ebekről, gonosz munkásokról beszél, akik azok voltak, akik a körülmetélkedés szükségességét hirdették.
v  Lásd: a galáciai levelet.
v  Lk 18:13- - a farizeus és a vámszedő – megigazulva menni haza.
n  A 3. versben Pál apostol leírja, mi az igazi körülmetélkedés.
n  Pál korábban a testben bizakodott:
v  abban, hogy körülmetéltetett nyolcad napon,
v  abban, hogy Izráel népe közül, Benjámin nemzetségéből való volt,
v  abban, hogy farizeus volt,
v  abban, hogy az egyházat üldözte – vagyis buzgó volt,
v  abban, hogy a törvény tekintetében „feddhetetlen” volt. Mindez semmit sem jelentett.

II. A Krisztusban való bizalom
n  „Krisztus ismeretének gazdagsága” – 8. v.
n  „Hogy Krisztust megnyerjem”
n  „Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét” – 10. v.
n  „Hogy Krisztusban való igazságom legyen” – 9. v.
v  A lényeg itt a megigazulás kérdése. Hogyan lehet üdvözülni?
v  Lásd: Róm 4:1-5. 9:30-32. 10:3-10.
v  Gal 2:16.
v  Róm 1:16-17.

n   A feltámadás örök életre – 11. v. Megismerni a feltámadás erejét – 10. v.