2015. július 3., péntek

Beteljesült ígéret - Józs 21:43-22:6


Beteljesült ígéret
Józs 21:43-22:6

Ez a Józsué könyvének összefoglalása:
43 – az Úr megadta – amint megesküdött
44 – Nyugodalmat is adott – amint megesküdött
Senki sem állhatott meg előttük – minden ellenségét kezükbe adta az Isten.
45 – Nem esett el egy jó szó sem – minden betelt!

I. Beteljesült ígéret – annak ellenére, hogy az ígéret régi volt
n Ábrahámnak adatott – 1Móz 15:13-16.
n Eltelt több mint 400 év.

II. Beteljesült ígéret – annak ellenére, hogy engedetlenek és hitetlenek voltak
n Kádes Barnea: lázadás. Ítélet.
n Józs 5:6

III. Beteljesült ígéret – annak ellenére, hogy lehetetlennek tűnt
n Erősített városok voltrak.
n Vasszekeresek.
n Óriások.

IV. Beteljesült ígéret – annak ellenére, hogy a két és fél törzs már megkapta örökségét
n Az emoreusok földjén: Hesbon és Básán királya, Szihon és Óg.
n A Jordánon túl, Mózes idejében.

n Most hazamehetnek, leszerelnek. Isten ígéretei igazak és ámenek.