2010. július 17., szombat

Menyegző

Még mindig a menyegzőről...
Volt, aki akarta tudni, milyen volt az istentisztelet. Idemásolom a programot.

Menyegzői istentisztelet – 2010. július 10.
Bevonulás (Nászinduló)
Kezdőima (Borzási Pál)
Bevezető (Borzási Pál)
Közös ének (kivetítve) - Hith. 546. Nagy Király
Prédikáció – id. Veress Ernő.
Fogadalomtétel – kérdez Borzási István
Áldásért imádkoznak kérzátétellel az apák
Énekkar (Áldjad meg!…)
Az új pár kijelentése és üdvözlése
Köszöntések:
Dóczi György köszötése
Fúvóskar
Borzási Kinga, Borzási Dávid, Borzási Péter köszöntése - hegedű, klarinét, zongora - trió
Borzási István köszöntése
Énekkar
Vasárnapi iskolások köszöntése
Fúvóskar
Borzási Gyula köszöntése
Fiatalok köszöntése
Perecseni ifi köszöntése
Borzási Johanna (vers)
Fúvóskar
Énekszóló Borzasi Anna részéről
Köszöntés Kelemen Sándor részéről
Záróének – kivetítve: Hith. 569. Oly jó tudni azt
Befejező ima: Dóczi György
Kijelentések: Borzási Pál
Kivonulás
A menyegzői vacsora alatt a programot Borzási Dávid vezette. Volt egy megszakítás, amikor az imaházban külön együttlétünk volt.
Áldott legyen az Úr mindenért!