2014. február 12., szerda

Kinek, hogyan, miért dolgozunk? - Kol 3:13-4:1


Kinek, hogyan, miért dolgozunk?
Kol 3:13-4:1 (14)

n  Az aranyomdás szerint föl kell öltöznünk a szeretetet, mert az a tökéletesség kötele, vagyis, tökéletesen összefog mindent.
v Ezt most a munkára szeretném alkalmazni, igénybe véve azokat az igéket, amelyeket a 22. vers után olvastunk. Figyeljük meg a következő kifejezéseket:
v „Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent” – 22. v.
v „Valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek” – 23. v.
v „Mert az Úr Krisztusnak szolgáltok” – 24. v.
v „Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának” – 25. v.
v „Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok” – 1. v.
n  A következő kulcsszavakat jegyezzük meg: egyenlőség (Jézus Krisztus előtt), igazságosság (ami a jogokat és kötelezettségeket illeti), és Istennek tetsző élet (akár szolga, akár úr – Krisztusban testvér, Neki szolgál).
v A rabszolgaság akkor egy magától érthető társadalmi berendezkedés volt.
v Az amerikai rabszolgatartás kegyetlenebb volt, mint a rómaiaké. A rómaiaké kegyetlenebb volt, mint a görögöké, és a zsidók rabszolgatartása enyhébb volt, mint a görögöké.
n  A Római Birodalomban 60 millió rabszolga volt: a lakosságnak több mint a fele!
n  A munkaadó és munkás viszonyában is alkalmazható mindaz, amiket Pál apostol mond.

I. Kinek dolgozunk? („mint az Úrnak és nem embereknek”) – 23. v.
n  A hívő munka-etika központjában nem az áll, hogy mit teszünk, hanem az, hogy kinek tesszük azt, amit teszünk.
v Ha azt mondjuk, hogy minden munka egy hivatás, minden munka jó és fontos, talán ezt nem mindenki hajlandó lenyelni. Pedig így van, főképp, ha azt figyeljük meg, hogy Kinek tesszük azt?
v Van, aki vasárnap este egy kicsit depressziós lesz, amikor arra gondol, hogy hétfő reggel menni kell megint dolgozni… Korholásnak és lehetetlen elvárásoknak kell megfelelni… Nem könnyű hívő módon gondolkozni a munkáról és munka-etikáról.
n  Jézus Krisztus visszafordította a munka átkát is. Társai, partnerei lehetünk Istennek, aki munkálkodik, és a munka-átkot áldássá változtatta Jézusban.
v A bűn miatt a jó munka is nehézzé lett. Istenhez kell fordulni, amikor a tövisek megsokasodnak… - 1Móz 3:17-18

II. Hogyan dolgozunk? („nem a szemnek szolgálván”) – 22. v.
n  „mintha Krisztusnak engedelmeskednél”
v Ef 6:5 – „tisztelettel és félelemmel”
v 22. v. – „nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent”
v 23. v. – „23 És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.”
v Ef 6:6 – „cselekedve az Isten akaratát lélekből” „jóakarattal” – 7. v.
n  Lehet valami, amit a főnököd lehet nem érdemel, de Krisztus megérdemli!
n  Szeretettel!
v A nagytakarítást is lehet úgy végezni, mintha Krisztust várnánk vendégségbe!

III. Miért dolgozunk? („ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát”) – 24. v. 4:1.
n  Van jog, és van kötelesség.
v A munkás kötelessége, hogy a legjobb munkát végezze. Ez a munkáltatónak a joga.
v A munkáltató kötelessége, hogy a lehető legjobb fizetést biztosítsa. Ez a munkásnak a joga.