2014. február 15., szombat

Az evangélium lényege - Rom 1:15-17


Az evangélium lényege
Róm 1:15-17

<  Róm 1:15-17 – „szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni”, Jn 17:6-19 - „Kijelentettem a te nevedet…”
v  15 Azért a mi rajtam áll, kész vagyok néktek is, a kik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.  16 Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.  17 Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.
<  Késznek lenni: eljönni, imádkozni, énekelni, vallást tenni: élettel és szóval.
v   Kész vagyok! – imádkozni, közösséget gyakorolni, elmenni, adni-kapni, prédikálni, megkötöztetni / meghalni. A kényszer jön: fentről (Mk 16:15)… a mélyből (Lk 16:27)… kívülről (ApCsel 16:29)… és belülről (2Kor 5:14).
<  „Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?” – ez a legfontosabb kérdés.
v   Felsorolhatnánk, hogy mi az, ami NEM feltételei, hanem következményei az üdvösségnek…

I. A megigazulás szükségessége
<  Test és vér nem örökölheti Isten országát!
v   Újjá kell születni!
v  Ehhez szükséges a megtérés, amelynek folytán van megigazulás, újjászületés/istenfiúság, bűnbocsánat, üdvösség.
<  Ezt nem lehet betanulni.
v   Pedig vannak akik megpróbálják: báránybőrbe bújt farkasok.
v  Egy romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt – csak ha beoltják.
<  1Kor 6:11 – „de megmosattattatok, megigazíttattatok, megszenteltettetek…”
v   Mint amikor letörlik a magnószalagot…  kitisztítják a tavat, ahonnan az ivóvíz származik…

II. A megigazulás lehetővé tétele: az evangélium
<  Jézus Krisztus áldozata lehetővé tette a megigazulást.
<  Minden más vallás csak emberi próbálkozás.
v   Az evangélium – a megigazulás lehetőségének a tudomásunkra adás.
v  „Ó, én nyomorult ember…”
v  Ez egy Istentől kapott lehetőség.
<  Nem Törvény, szabályok által… Nem külsőségek, formaságok által… Nem szabad-nem szabad betartása által.
v   Jézus szerezte meg: „Elvégeztetett!”
<  Erről szólnak az ÓSz-i Írások is.
v   Ézs 53 – ApCsel 8 (a szerecsen komornyik). ApCsel 10 (Kornélius).

III. A megigazulás megszerzése: a hit
<  Jn 1:12 – „akik hisznek” annyi, mint „befogadni Őt”.
v   Jn 3:16.
<  Minden készen van! Jertek el!
v   erőlködés nélkül, de odaadással. Cselekedetekben mutatkozik meg.
v  Lásd: a jegyeseket: előbb nincs otthon, étel, ruha… de azután van!
<  A rézkígyó felemeltetése.
v   Ló a folyónál: levezetheted, de neki kell innia – azt nem kényszerítheted. Felkínálod, de a választás személyes.
v  Mint a gyógyszer bevétele.
<  Blondin Károly 1858. jún. 20. Niagara vízesés fölött egy 38 láb (~11 m) hosszú rúddal.