2007. június 20., szerda

Szerda - Nyárádmagyarós és Radnót

Vettem két bőröndöt. Már említettem, hogy messze útra készülök...
Este a bibliaórán a rabság-szabadság témáját beszéltük meg, Róm 6:15-23 alapján.

Ebben a bejegyzés-ben a Nyárád-magyarósi Baptista Imaház látható a képen, amelyet az imaház-építések sorozatában legelőször építettünk. A munkálatokat akkor Sallai Jakab vezette, aki friss lelkipásztorként került oda. Ő előbb ott is lakott, az imaház udvarán, majd feleségével Nyárádszeredába költözött, egy bérelt házba. Nyárádszeredában lelkipásztori lakást is vásároltunk, a Szövetség gyülekezeteinek segítségével, és külföldi segítséggel.

Radnóton is új imaházat építettünk. A tervet és az építési engedély megszerzését mi kezdtük, de a munkálatokat már Elekes József lelkipásztor testvér vezette. Az Ő kezét dicséri a belső bútorzat, és minden famunka... Az Úr áldja meg érte!
A héderfájai építkezésről majd egy későbbi bejegyzésben szólok.
Egy ideig meglehet, hogy nem jelentkezem, mivel holnap Amerikába utazom. De azért megpróbálok hírt adni magamról... Köszönöm, akik imádkoznak értem (is)!