2011. május 21., szombat

A Gyülekezet és Izráel

Segédanyag a május 22. és 29. bibliaórához
Alapigék: Ef 2:11-22 és Ef 3:1-13

Isten szeretettje
Izráel Isten szeretettje - 2Móz 15:13. 5Móz 33:3. Ezsd 3:11
Az engedetlen Izráel nem szeretettje Istennek - 3Móz 26:28. 30. Jer 12:8. Jer 16:5. Hós 9:15. Ám 9:7.
Mt 3:7. Fil 3:2. 1Thessz 2:14-16. Tit 1:10
A hívők Isten szeretettjei - Róm 9:25. Ef 5:1. Kol 3:12. 1Jn 3:1.

Isten gyermekei
Az izráeliták Isten gyermekei - 2Móz 4:22. 5Móz 14:1. Ézs 1:2. 4. Ézs 63:8. Jer 31:9. Hós 11:1
Az engedetlen isráeliták nem gyermekei Istennek - 5Móz 32:5. Jn 8:39. 42. 44.
A hívők Isten gyermekei - Jn 1:12. Jn 11:52. Róm 8:14. 16. 2Kor 6:18. Gal 3:26. Gal 4:5. 6. 7. Fil 2:15. 1Jn 3:1.

Isten szántóföldje
Izráel Isten szántóföldje - Jer 12:10.
A hívők Isten szántóföldje - 1Kor 3:9.

Isten és a Messiás nyája
Izráel Isten és a Messiás nyája - Zsolt 78:52. Zsolt 80:1. Ézs 40:11. Jer 23:1, 2, 3. Jer 31:10.
Ez 34:12. 15. 16. Mik 5:4. Zak 10:3.
A hívők Isten és a Messiás nyája - Jn 10:14. 16. Zsid 13:20. 1Pt 2:25. 1Pt 5:2. 3.

Isten épülete, háza
Izráel Isten épülete, háza - 4Móz 12:7.
A hívők Isten épülete, háza - 1Tim 3:15. Zsid 3:2. 5. 6. Zsid 10:21. 1Pt 4:17.

Isten királysága
Izráel Isten királysága - 2Móz 19:6. 1Krón 17:14. 1Krón 28:5.
Az engedetlen Izráel nem királysága Istennek - Mt 8:11. 12. Mt 21:43.
A hívők Isten királysága - Róm 14:17. 1Kor 4:20. Kol 1:13. Kol 4:11. Jel 1:6.

Isten népe
Izráel Isten népe - 2Móz 6:7. 5Móz 27:9. 2Sám 7:23. Jer 11:4.
Az engedetlen Izráel nem népe Istennek - Hós 1:9. Jer 5:10.
A hívők Isten népe - Róm 9:25. 2Kor 6:16. Ef 4:12. Ef 5:3. 2Thessz 1:10. Tit 2:14.

Isten papjai
Az izráeliták Isten papjai - 2Móz 19:6.
Az engedetlen izráeliták nem papjai Istennek - 1Sám 2:28, 30. JerSír 4:13. 16. Ez 44:10. 13. Hós 4:6. Mal 2:2. 4. 8. 9.
A hívők Istennek papjai - 1Pt 2:5. 9. Jel 1:6. Jel 5:10.

Isten szőlője
Izráel Isten szőlője - Ézs 5:3. 4. 5. 7. Jer 12:10.
A hívők Isten szőlője - Lk 20:16.

Isten menyasszonya/hitvestársa
Izráel Isten menyasszonya/hitvestársa - Ézs 54:5. 6. Jer 2:2. Ez 16:32. Hós 1:2.
Az engedetlen Izráel nem menyasszonya/hitvestársa Istennek - Jer 3:8. Hós 2:2.
A hívők menyasszonyai/hitvestársai az Istennek - 2Kor 11:2. Ef 5:31. 32.

Ábrahám gyermekei
Az izráeliták Ábrahám gyermekei - 2Krón 20:7. Zsolt 105:6. Ézs 41:8.
Az engedetlen izráeliták nem gyermekei ábrahámnak - Jn 8:39. Róm 9:6-7. Gal 4:25. 30.
A hívők Ábrahám gyermekei - Róm 4:11. 16. Gal 3:7. 29. Gal 4:23. 28. 31.

Választott nép
Izráel a választott nép - 5Móz 7:7. 5Móz 10:15. 5Móz 14:2. Ézs 43:20. 21.
Az engedetlen Izráel nem a választott nép - 5Móz 31:17. 2Kir 17:20. 2Krón 25:7. Zsolt 78:59. Jer 6:30. Jer 7:29. Jer 14:10.
A hívők a választott nép - Kol 3:12. 1Pt 2:9.

Kölülmetélkedettek
Az izráeliták a körülmetélkedettek - 1Móz 17:10. 13. Bír 15:18.
Az engedetlen izráeliták nem a körülmetélkedettek - Jer 9:25. 26. Róm 2:25. 28. Fil 3:2.
A hívők az igazi körülmetélkedettek - Róm 2:29. Fil 3:3. Kol 2:11.

Izráel
A testi Izráel: Izráel
Az engedetlen Izráel nem Izráel többé - 4Móz 15:30. 31. 5Móz 18:19. ApCsel 3:23. Róm 9:6.
A hívők az igazi Izráel - Jn 11:50. 51-52. 1Kor 10:1. Gal 6:15. 16. Ef 2:12. 19.

Jeruzsálem
Jeruzsálem Izráel városa és anyja - Zsolt 149:2. Ézs 12:6. Ézs 49:18. 20. 22. Ézs 51:18. JerSír 4:2.
Jezrusálem a hívők városa és anyja - Gal 4:26. Zsid 12:22.

Zsidók
Az izráeliták a zsidók - Ezsd 5:1. Jer 34:8-9. Zak 8:22-23.
Az engedetlen izráelitán nem zsidók többé - Róm 2:28. Jel 2:9. 3:9.
A hívők az igazi zsidók - Róm 2:29.

Új szövetség
Az új szövetség Izráellel van kötve - Jer 31:31. 33.
Az új szövetség a hívőkkel van kötve - Luk. 22:20. 1Kor 11:25. 2Kor 3:6. Zsid 8:6. 8. 10.

Olajfa
Izráel egy olajfa - Jer 11:16. Hós 14:6.
A hívők egy olajfa - Róm 11:24.

ÓSz-i igék Izráelről, amelyeket az ÚSz a hívőkre alkalmaz: 3Móz 26:11-12. Ez 37:27. 2Kor 6:16
5Móz 30:12-14. Róm 10:6-8.
5Móz 31:6. Zsid 13:5.
5Móz 32:36. Zsolt 135:14. Zsid 10:30.
Zsolt 22:22. Zsid 2:12.
Zsolt 44:22. Róm 8:36.
Zsolt 95:7-11. Zsid 3:7-11.
Zsolt 130:8. Tit 2:14.
Ézs 28:16. Róm 10:11. Ef 2:20. 1Pt 2:6.
Ézs 49:8. 2Kor 6:2.
Ézs 52:7. Róm 10:15.
Ézs 54:1. Gal 4:27.
Jer 31:31-34. Zsid 8:8-12.
Hós 1:10. 2:23. Róm 9:25-26. 1Pt 2:10.
Hós 13:14. 1Kor 15:55.
Joel 2:32. Róm 10:13.

ÓSz-i erkölcsi parancsok Izráelnek, amelyeket az ÚSz a gyülekezetre alkalmaz:2Móz 16:18.2Kor 8:15.
3Móz 11:45. 19:2. 1Pt 1:16.
5Móz 5:16. Ef 6:2-3.
5Móz 17:7. 19:19, 22:24. 24:7. 1Kor 5:13.
5Móz 19:15. 2Kor 13:1. 1Tim 5:19.
Ézs 35:3. Zsid 12:12.
Ézs 48:20. 52:11. 2Kor 6:17.