2013. május 10., péntek

Meghalt Vermes Géza


Meghalt Vermes Géza
Tegnapelőtt, május 8-án, meghalt Vermes Géza (szül. Makóban, 1924. június 22-én), aki a Holt-tengeri tekercsek és a Jézus életének elismert szakértője volt. Zsidó szülők gyermeke volt, de hétéves korában keresztyének lettek. Szülei a holokauszt áldozataivá váltak. Géza megmenekülését plébánosának is köszönheti. A háború után katolikus pap lett belőle. 1953-ban megjelentette doktori disszertációját, ami az első Holt-tengeri kutatómunkáját jelentette. Nem sokkal azután, 1991-ig, az Oxfordi Egyetem oktatója lett, majd a Brit Akadémia tagja.
A Holt-tengeri tekercseket lefordította angol nyelvre. Amint említettem, kiemelkedő művének számít A zsidó Jézus”, amelyben Jézust úgy mutatja be, mint aki nem volt sem farizeus, sem zélóta, sem esszénus, és nem tartotta magát Isten fiának sem, hanem csak prófétának, tanítónak, és segítőnek, aki felkarolta az elnyomottakat. Jézust zsidó szemmel értelmezte, és odáig merészkedett, hogy néhány fontos keresztény tanítás alapját is megkérdőjelezte. Az általa elképzelt Jézus, mint történelmi személy, annyira különbözött a keresztyén Jézustól, hogy szerinte a niceai hitvallást is újra kellene fogalmazni…
Szerintem önéletrajzának címe fejezi ki legjobban teológiai látását (vagy vakságát): „Providential Accidents”, magyarul: „Gondviselésszerű véletlenek.” Önéletrajz (Ford.: Sárközi Mátyás; Budapest, 2000, Osiris).
Nagy hebraista tudós volt, de a Jézus Krisztusba vetett hite nagyon kicsi.
Egyik előadása angol nyelven megnézhető itt.