2013. június 2., vasárnap

Fejedelem és Üdvözítő - ApCsel 5:29-33


I. A polgári és egyházi engedetlenség alapja - 29
<  29 Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek.
<  A Róm 13:1kk, Tit 3:1 és 1Pt 2:13kk arra tanít, hogy a földi hatalmasságoknak engedelmeskedni kell.
v  De ha olyat parancsolnak, amit Isten tilt, vagy olyat tiltanak, amit Isten parancsol, akkor az engedelmességet meg kell tagadni, és „Istennek kell inkább engedni, nem az embereknek.”
<  A kommunista időszakban gyakran volt ilyesmire lehetőség…
v  Cseri Kálmán írja, hogy elődje, Joó Sándor egy alkalommal nem írta alá a társát elítélő nyilatkozatot…

II. Bizonyságtétel Istenről – 30-31
<  30 A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. 31 Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.
<  Isten feltámasztotta Jézust.
v  Akit ők fára szegeztek és megöltek.
<   Isten Őt „Fejedelemmé” (a 3:15-ben „élet Fejedelme”) és „Megtartóvá” tetteἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα
<  Mindez a bűnbánat és bűnbocsánat érdekében történt: hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.
v  Ad – nemcsak helyet és időt ad a bűnbánatra, hanem főképp lehetőséget és kegyelmet.

III. Bizonyságtétel küldetésükről – 32-33
<  32 És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, a kik néki engednek. 33 Azok pedig ezeket hallván, fogukat csikorgatták, és arról tanácskozának, hogy megölik őket.
<  A 29. v. mutatja, hogy ezt Péter és a többi apostolok egyaránt így mondták. Ők a szemtanúk és a bizonyságtevők.
<  A nagytanács engedetlensége Isten iránt azt eredményezte, hogy nem kapták a Szentlélek ajándékát. Mert ezt nem kaphatják csak azok, akik Neki engednek.
v  A Szentlélek munkálkodott a prófétákban.

v  Ő munkálkodik a tanítványokban is.