2008. január 28., hétfő

Egy lépést teszek

Ma este együtt imádkoztunk a hétfő esti áhítaton. Hálát adtunk a tegnai napért, és azokért, akik döntöttek Jézus mellett. Több, mint húszan jöttek előre délután.

Tegnap, január 27-én kettős ünnepünk volt Marosvásárhelyen. Délelőtt 20 fehérruhással örültünk, délután pedig, nemcsak örültünk, hanem sírtunk is! Mivel az elköszönésem volt, a Maros megyeiekkel együtt sírtunk mi is...

Hadd álljon itt a bemerítkezettek névsora. (A sorszám 1999-től kezdődően a Maros megyében bemerítettek számát mutatja.) A bemerítést ezúttal Dóczi György testvéremmel együtt végeztük.
195. Kertész Barna (Marosvásárhely)
196. Gál Albert (Nyárádmagyarós)
197. Rostás Gábor (Gyulakuta)
198. Rostás Gáborné Eliza (Gyulakuta)
199. Pásztor Éva (Körvélyfája)
200. Sztojka Zsolt (Abafája)
201. Rupa Rupi (Göcs)
202. Fodor András (Felsősófalva)
203. Tódor Árpád (Felsősófalva)
204. Rácz Ilka (Felsősófalva)
205. id. Rácz Béla (Felsősófalva)
206. ifj. Rácz Béla (Felsősófalva)
207. Szántó Zsuzsa (Makfalva)
208. Incze Paula (Makfalva)
209. Dávid Enikő (Makfalva)
210. Fodor Rozália (Makfalva)
211. Jónás Levente (Makfalva)
212. Szász Lajos (Makfalva)
213. Farkas István (Makfalva)
214. Káli Piroska (Makfalva)

Itt volt a KCA (Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány) romániai elnöke, Bödő Zoltán érkörtvélyesi lelkipásztor testvér, és a titkár, Dan László. A perecseni ének-zenekar már reggel megérkezett. Nagyon szépen szolgáltak, az Úr áldja meg őket!

A közös ebéden kétszer kellett teríteni: a felház mind a két alkalommal megtelt, pedig egyszerre 250 ülőhely van az asztaloknál! Finom és elégséges ebédünk volt. A nagy terem anyira megtelt, hogy padokat és székeket kell hozni, hogy a hallgatók leülhessenek. A hallgatók fele valamelyik gyülekezetünk tagja volt, a mások fele pedig ún. barátkozó.

Az elmúlt 8 és fél év eredményei között előbb a marosvásárhelyi gyülekezet stabilizált helyzetét említeném: amikor átvettem 1999. júniusában, csak 46 tagja maradt. Jelenleg 70 tagja van plusz 10 ideiglenes tag (diákok). A diákok mellett a tagok között van 6 orvos, 6 tanár, 2 tanító és 1 gyógyszerész - de a többi tagok között is sok az értelmiségi. Az átlagéletkor megfiatalodott: 12 kiskorú gyermek tartozik a gyülekezethez.
Mindegyik kollégámnak örülök, de különösen annak, hogy Marosvásárhelyen lelkipásztort hagyhatok magam után Kelemen J. Sándor személyében.
A megyében még öt másik körzet alakult, és mindegyiknek lelkipásztora van:

Szászrégen és Kisfülpös régebbi gyülekezetek, de megszületett melléjük Gernyeszeg és Körvényfája. Gernyeszegen imaházat építettünk tavaly, és reméljük, hogy idővel külön körzetté fejlődhet. Lelkipásztor: Tóth Attila. Missziómunkát folytat Abafáján, ahol tegnap merítettük be az első tagot.

Nyárádmagyarós és Kis/Nagyadorján teljesen új körzet: ezen a vidéken eddig nem voltak gyülekezeteink. Nyárádmagyaróshoz kilenc másik falu tartozik. (Azóta különvált Székelybere.) Tagjaink vannak még Májában és Nyomáton. Lelkipásztor: Sallai Jakab. Missziómunkát folytat Nyárádszeredában.

Kibéd egy újraalapított körzet, ahol 40 évig a baptista imaházat az adventisták használták. Ez idő alatt a gyülekezet minden tagja elköltözött vagy meghalt. Miután a gyülekezet újra megszületett, és jogi személyiséget nyert, Dóczi György testvért felavattuk lelkipásztornak, aki eladta Marosvásárhely melletti házát és Kibédre költözött. Leánygyülekezetek születtek még Sóváradon, Makfalván, Hármasfaluban, Szovátán, Felsősófalván és Alsósófalván.

Erdőszentgyörgyön a pünkösdi gyülekezetbe volt betagolva az a hat tag, akik még baptistáknak vallották magukat. Némelyek Marosvásárhelyre jártak rendszeresen úrvacsorázni. Miután a rendszeres látogatás elkezdődött, a baptista gyülekezet újra önállóvá alakult (békésen különvált a pünkösdi gyülekezettől), és megszaporodott. Jelenleg 40 tagja van. Lelkipásztor: Tőtős János. Imaházat építettek, amelyben tavaly megtartottuk az első bemerítést. (De még nincs készen!!) A pünkösdi testvérek is új Imaházat építettek, amelybe mi is besegítettünk, anyagilag is, tagokkal is. Az erdőszentgyörgyi gyülekezetünk szolgálattevői missziómunkát folytatnak Gyulakután, Balavásárán, Kelementelkén, Bözödön és Havadtőn. Bözöd kivételével mindegyikben vannak már tagjaink. Hozzájuk tartozott Héderfája is, amely februártól a marosvásárhelyi körzethez tartozik.

Radnóton Elekes József testvér idejében imaházat építettünk. Utána Máté Miklós testvér következett. Mióta ügyintéző lelkipásztor lett a vajdahunyadi körzetben is, a gyülekezet jónak látta meghívni Szűcs Ottó, végzett teológust. Ők missziómunkát végeznek Mezőbándon.

Az elmúlt közel kilenc évben 5 fiatal ment közülünk a Teológiára: Kelemen S. Sándor, Kelemen Szabolcs, Szűcs Ottó, Győrfi Tóbiás és Dóczi Tibor. Kelemen Szabolcs nemrég vált meghívhatóvá, Tóbiás és Tibor pedig még nem végeztek. Kelemen S. Sándor Besztercén, Szűcs Ottó pedig Radnóton szolgál.

A három régebbi gyülekezet (Marosvásárhely, Szászrégen és Radnót) jogi személyiséggel rendelkezett 1999-ben, és mellettük volt mint leánygyülekezet Kisfülpös és Nagyadorján. Az új gyülekezetek közül további öt kapott jogi személyiséget: Nyárádmagyarós, Gernyeszeg, Kibéd, Erdőszentgyörgy és Héderfája. 16 leánygyülekezet alakult: Körvényfája, Abafája, Udvarfalva, Mezőbánd, Bonyha, Nyárádszereda, Nyomát, Balavására, Kelementelke, Gyulakuta, Havadtő, Hármasfalu, Makfalva, Szováta, Alsósófalva és Felsősófalva. Tagjaink vannak még Májában és Sóváradon, de ezekben most nincsenek rendszeres istentiszteletek. A tagok száma a megyében alig volt 100 1999-ben, és mostanra megháromszorozódott. Dicsőség az Úrnak!

Hálával emlékezünk a megtett útra. Csak azért tekintünk vissza, hogy jobban mehessünk előre! Eljött az ideje, hogy továbbmenjünk. "Egy lépést teszek a Jézus oldalán!" Szükségünk van az imáitokra!

Ezen a héten pakolunk, pénteken jönnek a teherautók (kettő!), és ahogy készen vagyunk, útra kelünk... Aki pénteken segíteni tud a felrakásnál, szeretettel várjuk! Szombaton a lerakásnál, Perecsenben, remélem már több segítséget kaphatunk...

Vasárnappal kezdődően aztán, ahogyan ezt tenni kell, evangélizáló hetet kezdünk Perecsenben. Igét hirdetnek: hétfőn id. Veress Ernő, kedden Király Tibor, szerdán Bodor Sándor, csütörtökön Kis Juhász Vilmos, pénteken Bándi Sándor, szombaton pedig Borzási Gyula. A hét második felében ott lesz még Both József testvér, Szövetségünk volt alelnöke, volt perecseni lelkipásztor. Az evangélizáció záró vasárnapja egyben a beiktatásom vasárnapja is. Legyen rajta az Úr áldása!

Mindenkit szerettel várunk!