2015. április 1., szerda

Az evangélium eredete - Gal 1:11-24


Az evangélium eredete
Gal 1:11-24

n Gal 1:6-10 arról szól, hogy csak egyetlen egy evangélium van.
n Honnan ered? Lásd: Róm, 1-2Kor, Ef, Fil, Kol
v  „nem ember szerint való” – vagyis nem emberi kitalálmány
v  „hanem Jézus Krisztus kijelentése”. Nem invenció hanem reveláció.
n Pál apostolnak kijelentetett. Ezért merte úgy hívni, hogy „az én evangéliumom” – Róm 16:25.

I. Mi történt Pállal megtérése előtt? – 13-14. v.
n ismert volt.
n Mindenki hallotta, hogy milyen fanatikus volt.
v  „háborgatta”, „üldözte”, rajongott”
v  elpusztítani akarta az egyházat
v  1Tim 1:13-ban: „istenkáromló, üldöző, erőszakoskodó” volt
n farizeus volt – ApCsel 26:5.

II. Mi történt Pállal a megtérésekor? – 15-16a. v.
n Nem „én”, hanem „Isten” – drámai módon megváltozik az alany
n Ki volt választva anyja méhétől
v  mint Jákób – Róm 9:10-13
v  mint Jeremiás – Jer 1:5
n Isten „kijelentette az Ő fiát benne” – 1Kor 11:23
v  Látta a Feltámadott Jézust – 1Kor 9:1. 15:8-9
v  A „Krisztus arcán való világoltatás végett” – 2Kor 4:6

III. Mi történt a megtérése után? – 16b-24. v.
n elment Arábiába – 17. v.
v  Nem tanfolyamon vett részt
n felment Jeruzsálembe, de csak 15 napra – 18-20. v.
v  Nem találkozott csak Péterrel és Jakabbal, az Úr testvérével, senki mással
n Elment Szíriába és Ciliciába – 20-24. v.
v  Ismeretlen maradt Júdeában. Csak hallásból ismerték
v  Lásd: 1Kor 15:1-3. 11:23.