2012. szeptember 19., szerda

A bibliai alkalmazásról szóló chicagoi nyilatkozat - V-VIII. cikkelyA bibliai alkalmazásról szóló 
chicagoi nyilatkozat - V-VIII. cikkely

V. Cikkely: Az emberi élet szentsége
Kijelentjük, hogy a Teremtő Isten szuverén minden emberi élet felett, és az emberiség felelős Isten előtt annak megtartásában és megőrzésében.
Kijelentjük, hogy az emberi élet szentsége az emberiségnek Isten képére és hasonlóságára való teremtésén alapszik.
Kijelentjük, hogy az emberi élet kezdete a fogantatáskor (megtermékenyítéskor) kezdődik és a biológiai halálig folytatódik; úgyhogy az abortusz (kivéve, amikor annak folytatása azonnali fenyegetést jelent az anya fizikai életére), a gyermekgyilkosság, az öngyilkosság és az eutanázia a gyilkosságnak különböző formái.
Kijelentjük, hogy a szociális igazság büntetőjogi nézete összhangban van az emberi élet szentségével.
Kijelentjük, hogy az étel vagy víz visszatartása, hogy azzal halált okozzanak vagy siettessenek, az emberi élet szentségének megsértését jelenti.
Kijelentjük, hogy mivel az előrehaladó orvosi technológia elmosta az élet és halál közötti határvonalat, lényeges minden terminális esetet a legnagyobb gondossággal kezelni, hogy megvédjük az emberi élet szentségét.
Elutasítjuk, hogy az emberi élet minőségének elsőbbsége lenne annak szentsége fölött.
Elutasítjuk, hogy a születés előtti élet szentsége tagadná a szükséges orvosi gyakorlat helyességét, a terhes anya életének megőrzésében.
Elutasítjuk, hogy az önvédelemből való ölés, az állam által adminisztrált halálos ítélet, vagy az igazságosan vívott háborúk, szükségszerűen az emberi élet szentségének megsértését jelentenék.
Elutasítjuk, hogy azok, akik elutasítják az erkölcsi törvény isteni alapját, kivételt képeznének az etikai és szociális felelősség alól, az ártatlan emberi életek megőrzésében és megvédésében.
Elutasítjuk, hogy a halál megengedése, olyan orvosi közbenjárás nélkülözésével, amely meghosszabbítaná az életet, mindig az emberi élet szentségének megsértését jelenti.
VI. Cikkely: Házasság és a család
Kijelentjük, hogy a házasság célja Isten dicsőítése és országának kiterjesztése a földön egy olyan intézményben, ami biztosítja a hűséget, a társaságot, az utódlást és a gyermekek keresztyén nevelését.
Kijelentjük, hogy mivel a házasság egy szent szövetség Isten előtt, egyesítve egy férfit és egy nőt, mint egy testet, a gyülekezetnek és az államnak hűséget kell követelnie Isten szándéka iránt, hogy az egy állandó kötelék legyen.
Kijelentjük, hogy az Isten által rendelt házassági mintában a férj, mint fő, szerető szolgáló-vezetője a feleségének, és a feleség, mint segítség, alárendelt társulásban teljes partner a férjével együtt. 
Kijelentjük, hogy a gyermekek szerető nevelése és fegyelmezése a szülők Istentől rendelt kötelessége, és Istentől rendelt kötelesség a gyermekek engedelmessége is a szülők iránt.
Kijelentjük, hogy a gyülekezetnek felelőssége, hogy nevelje a családot.
Kijelentjük, hogy a szülők tisztelete egy élethosszig tartó kötelessége minden személynek, és magába foglalja az öregekről való gondoskodást.
Kijelentjük, hogy a család sokféle szolgálatot teljesíthet, amit most általában az állam magáévá tett.
Elutasítjuk, hogy az élvezet és önbeteljesülés a házasság alapja, és hogy a nehézségek feljogosítanának a házassági szövetség felbontására.
Elutasítjuk, hogy a házasságról szóló bibliai ideál megvalósítható lenne akár egy pár együttélésével, törvényes házassági szövetség nélkül, vagy azonos neműek vagy csoportok bármilyen formájú együttélésével.
Elutasítjuk, hogy az államnak joga lenne olyan házassági nézetek és családi egységek legitimizálására, amelyek ellenkeznek a bibliai mércékkel.
Elutasítjuk, hogy a változó szociális körülmények valamikor idejemúlttá vagy lényegtelenné tennék az Isten által rendelt házasságot vagy családi szerepeket.
Elutasítjuk, hogy az államnak joga lenne bitorolni a bibliailag kijelölt szülői felelősséget.
VII. Cikkely: Elválás és újraházasodás
Kijelentjük, hogy az Ádám és Éva házassága, mint egy élethosszig tartó egynejű kapcsolat, minden házasságnak a mintája az egész emberiségben.
Kijelentjük, hogy Isten egyesíti a férjet és feleséget minden megkötött és elhált házasságban, és a szövetség megrontóit erkölcsileg felelősnek tekinti.
Kijelentjük, hogy mivel a házassági szövetség lényege egy élethosszig tartó elkötelezettség a szövetséges társhoz, egy esetleges házassági összeomlás esetén való tennivaló célja, legalábbis kezdetben, a házastársak kibékülése és a házasság helyreállítása.
Kijelentjük, hogy Isten gyűlöli az elválást, bárhogyan lenne megindokolva.
Kijelentjük, hogy jóllehet Isten gyűlöli az elválást, egy bűnös világban az elkülönülés néha tanácsos és az elválás néha kikerülhetetlen.
Kijelentjük, hogy megbocsát a megtérő bűnösöknek, még azoknak is, akik bűneikkel tönkretették a házasságukat.
Kijelentjük, hogy a helyi gyülekezetnek felelőssége fegyelmet gyakorolni azok fölött, akik megsértik a házasság bibliai mércéjét, együtt érzően helyreállítani a megtérőket, és hűségesen szolgálni Isten kegyelmével azoknak, akik életét megsebezte az összetört házasság.
Elutasítjuk, hogy a Szentírásban valamilyen ellentmondás lenne az elválást és újraházasodást illetően.
Elutasítjuk, hogy bűnös dolog lenne elkülönülni vagy külön élni egy olyan házastárstól, aki parázna vagy erőszakos.
VIII. Cikkely: Szexuális elhajlások
Kijelentjük, hogy a Szentírás kijelenti Isten mércéit a szexuális kapcsolatban, és az ettől való eltérés bűnös.
Kijelentjük, hogy a szexuális kapcsolat csak a heteroszexuális házassági szövetségben helyénvaló.
Kijelentjük, hogy Isten kegyelme Krisztusban meg tudja szabadítani a férfiakat és nőket a deviáns szexuális gyakorlattól, akár heteroszexuálisak, akár homoszexuálisak legyenek, és a gyülekezetnek fel kell vállalnia a felelősséget az ilyenek helyreállítására egy Istent tisztelő életre.
Kijelentjük, hogy Isten szereti a homoszexuálisokat éppúgy, mint más bűnösöket, és hogy a homoszexuális kísértésnek ellene lehet állni Krisztus erejével és az Ő kegyelmének dicsőségére, miképpen egyéb kísértésnek is.
Kijelentjük, hogy a hívőknek együttérzést, kedvességet és megbocsátást kell gyakorolniuk Isten kegyelmének szolgálatában azok felé, akiknek élete megsebződött a szexuális elhajlások miatt.
Kijelentjük, hogy az emberi beteljesülés nem függ a szexuális ösztönök kielégítésétől; a hedonizmus és hasonló filozófiák, amelyek szexuális kicsapongásra bátorítanak gonoszak, és romláshoz vezetnek.
Kijelentjük, hogy a pornográfia veszélyezteti az egyének, családok és egész társadalmak jólétét, és a hívőkre hárul annak felelőssége, hogy megvizsgálják ezek gyártását és terjesztését.
Elutasítjuk, hogy a homoszexuális gyakorlat valamikor is kedves lenne Isten előtt.
Elutasítjuk, hogy az öröklődés, a gyermekkori feltételek, vagy más környezeti hatás valamikor is kifogást jelentene egy deviáns szexuális magatartásra.
Elutasítjuk, hogy a gyermekek szexuális molesztálása vagy kihasználása általánosan, vagy különösen egy vérfertőző kapcsolatban, valamikor is igazolható lenne.
Elutasítjuk, hogy reménytelen lenne szabadulást keresni a homoszexuális gyakorlatokból vagy más formájú szexuális devianciákból.
Elutasítjuk, hogy a szexuális devianciák gyógyítását segítené az együttérzés nélküli ítélkezés, vagy a reményteljes bizakodással való együttérzés a Szentírás igazságának alkalmazása nélkül.