2013. december 23., hétfő

Isten minden teremtménye jó - 1Tim 4:1-5


Isten minden teremtménye jó
1Tim 4:1-5

I. Csak az jó, amit Isten teremtett
n  Mert ugye, az ember is képes „alkotni” – mivel Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, hasonlít ebben Alkotójához.
v De amit az ember alkot, az nem mondható mindig „jó”-nak.
v Például, a műanyag palackok…
v az elektromosság
v az atomhasadás
n  A Teremtőt kell imádni, nem a teremtményt.
n  Isten az emberre is azt mondta: „íme, igen jó”.
v  Jak 1:17

II. A bűn megrontotta a jót
n  Az egész teremtett világot, állat- és növényvilágot, megrontotta a gonosz. Ez látható:
v Éden kertjében
v Nóé idejében
v Bábel tornyánál
v Jákób életében
v József és testvérei életében
v a Fáraó és Izráel történetében
v Kánaán földjén
v a bírák és királyok idejében
v a babiloni fogságban
v az evangéliumokban
v stb.

III. Neked kell különbséget tenned a jó és rossz között
n  Csak amit Isten ad, abban találj örömet!
v 5Móz 26:10b-11.
n  Ne a rosszon törd a fejed!
v Fil 4:6-8.
n  Különbséget tehetsz jó és rosszz között.
v Lásd: az Éden kertben, Kainnál és az Özönvíznél.
n  Válaszd a jót és élhetsz. 5Móz 30.

IV. Akkor válik igazán jóvá, ha hálaadással élsz azzal
n  Mindennel hálaadással kell élned.
v  Így szenteltetik meg számodra: az ige által és a könyörgés által.