2009. március 2., hétfő

Evangélizáció. Disszertáció. Karvezetés. Szatmáriak.

Befejeződött az evangélizáció. Áldott legyen az Úr, hogy nem eredménytelenül. Hálás vagyok azért, hogy az Ige szabadon szólhatott, és voltak, akik engedték, hogy megérintse őket. Az utcai plakátokat és az Imaházban kiállított nagy plakátot ezúttal színesben nyomtattuk, rajta az igehirdetők neveivel és az igehirdetés témáival. Főtémánk ez volt. "Akarsz-e meggyógyulni?" Ehhez kiválasztottunk tizenvalahány igét és támát, amelyek mind gyógyulásokról szóltak, és a meghívott igehirdetők ezekből választhattak. Tehát, csak részben korlátoztuk az igehirdetők szabadságát az ige- és támaválasztásban. Sokan eljöttek a faluból, esténként úgy 450 hallgató volt. Vasárnap több mint 500. Talán azért, mert mi is voltunk a református egyháznál szolgálni, az Imahéten.

Aztán... a múlt héten lehetőségem adódott leadni a doktori disszertációmat... :) 650 oldal, amelynek negyedrésze héberül, görögül vagy latinul van. Ezzel még nincs vége mindennek, mivel azt meg is kell védeni, a kari vizsgán, valamikor március végén. Aztán egy díszesebb testület előtt is - ha arra egyáltalán sor kerül. Amint korábban már jeleztem, ennek címe: "A Dávid uralkodásáról szóló történetek szöveg-kritikai és teológiai vizsgálata". Az így nevezett "történetek" lényegében 1Sám 31-től 1Kir 2 végég tartanak, felölelve teljesen Sámuel második könyvét. A qumráni leletek után a sámuel könyveinek szövegét újra értékelni lehetett, szövegkritikai szempontból. Ami pedig a teológiai vizsgálatot illeti, ott inkább a messianizmusról, a profetizmusról és a királyság eszményéről értekeztem. Álljon itt egy oldal belőle, ízelítőül... (Elég sok fejtörést okozott számomra, amíg átvergődtem magam e hosszadalmas héber szövegen, összehasonlítva a különböző héber kéziratokat és a LXX görög szövegét.)

Tegnap befejeződött a karvezetői tanfolyam. Huszon-valahányan vizsgáztak, vezényelve az énekkart, délelőtt és délután. Voltak nemcsak itthoniak, hanem krasznaiak, kémeriek, ippiak és nagyfalusiak is. Szép ünnepünk volt. Remélem lesz közülük egy-kettő, akinek majd átadhatom a pengetős zenekart...

Azelőtt a Szatmárnémeti ének- és zenekar viszontlátogatott hozzánk, Vékás testvér vezetésével. Jó volt együtt lenni az Úr jelenlétében. Így nézett ki a gyülkezet és az énekkar:

A héten Varsolcon evangélizálunk. Egész héten. Ma este Fekete Csaba szolgált, és a fiatalok. Vagy négy kocsival mentünk. A fiatalokról tegnap csoportképet is készítettünk, de sajnos, nem voltak ott mind... Nemcsak a fiataljaink, hanem a gyermekeink is legyenek ott az imalistáitokon!