2013. október 22., kedd

Naámán hiányos odaszánása - 2Kir 5:14-19a

Naámán hiányos odaszánása
2Kir 5:14-19a

n  A lepra olyan, mint a bűn:
v  belső, rejtett betegség
v  undorító, tisztátalan, utálatos betegség
v  előrehaladó, fejlődő betegség
v  elválasztó betegség (Ézs 59:1-2), még egymástól is, mert ragályos.
n  Naámán meggyógyul szörnyű betegségéből, és csodálatos hitvallást tesz:
v  „Íme, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben!”

I. Hiányos önátadás
n  Vallástételét egy ilyen kijelentésnek kellett volna követnie, hogy „tehát most átadom Neki magamat teljesen”…
v  De ehelyett azt mondja, hogy hajlandó a vagyonából adni… Pénzt kínál Elizeusnak, amit Elizeus nem fogad el.
v  Ha nem adod oda magadat teljesen Istennek, akkor Neki a pénzed sem kell.
n  „Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből…!” – 5Móz 6:5. Mk 12:30.
v  „Mindenem az Úrnak adom, Minden az Övé. / Szívemet csak Néki adom, Minden az Övé. / Néki szóljon dobbanása, Töltse el szent öröm, hála, / Légyen a képmása rajta! Minden az Övé.” – A hit hangjai, 507.
v  „Önmagukat adták először az Úrnak.” – 2Kor 8:5

II. Hiányos hit
n  Kiderül, hogy a hite is hiányos, mert alkudozik az áldozás kérdésében.
v  Vinni akar kér öszvérnyi földet, hogy azon áldozzon majd Izráel Istenének. De hát az fogja majd megszentelni az áldozatát?
n   A hite keveredik valamilyen babonasággal, hiedelemmel.
v  Manapság is van ilyen: Isten helyett „szent” tárgyakban, amulettekben, szobrokban, helyekben, szertartásokban, vízben, emberekben hisznek az emberek – és nem Istenben.
v  Amikor hiányos a hit, akkor kellenek a „pótlékok”.

III. Hiányos vallástétel
n  Naámán még önmagával szemben sem őszinte, és hiteltelenné válik az elmondott vallástétele is.
v  Előre kéri a bocsánatot azért a bűnért, amit szándékszik elkövetni! 
v  Mi ez? Önmagát ámítja vele? Vagy kit akar becsapni a Rimmon templomában?

n   Ilyen hiányos az önátadás, a hit, a hitvallás, amikor nincs elszakadás a világtól, a bűntől, és azoktól, akik a bűnben élnek!