2013. augusztus 18., vasárnap

A presbiterek szolgálata - 1Pt 5:1-4

A presbiterek szolgálata
1Pt 5:1-4

1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:  2 legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen;  3 ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.  4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

<   A gyülekezet szervezeti felépítéséhez tartozik, hogy vannak „presbiterek”.
v  Olyan tekintély ez, amit az Úr ad, de el is lehet veszíteni.
v  Ha nincs tekintély, akkor diktatórikus vezetés nyilvánul meg.

I. A presbiterről, aki Isten elhívottja – 1. v.
1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: 
<   Péternek személyes megtapasztalása volt Jézus Krisztussal.
<   Ő egy „presbitertárs” – együtt szolgál a többiekkel. Ő nem Pápa, nem Krisztus földi helytartója, nem uralkodik, hanem szolgál. Vannak társai a szolgálatban.
v  Együtt szolgál másokkal. A szolgák nem egyformák... Nevelni kell őket. (Tit 1:3-8. 2Tim 2:2-4. 1Tim 3:1-7. 1Kor 4:14-15)
v  A festőnek palettáján sok színű festék van... Mindegyikre használja, amikor a festő akarja.
v  Krisztus a fej.
<   Krisztus szenvedésének tanúja
v  „Lesztek nékem tanúim” – ApCsel 1:8. Lk 24:28.
v  Előbb Péter, azután Pál...
v  Ilyen tanúk többé nem lehetünk. De másképpen, igen, azok kell legyünk.
<   Az eljövendő dicsőség részese
v   A koronát ő is megkapja majd.

II. A nyájról, amely Isten tulajdona – 2a. v.
2 legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját;
<   A gyülekezet: Isten nyája. Ez a gyülekezet is Istené.
v  de a lelkipásztor (presbiter) felelős érette!
v  A gyülekezet Angyala a felelős!
<   Legeltesd!
v  a pásztor nem önmagát legelteti, és nem a maga dicsőségét keresi.
v  = „tápláld”, = megfelelő mennyiségű (arányos) és tiszta eledelt, = kicsik és nagyok jászlába...
<   Felvigyázó (episzkoposz), ÓSz: = őrálló.
v  a botja figyelmeztetés is.
v  a felvigyázónak látása kell legyen. Irányt mutat.

III. A szolgálatról, ami Isten elvárása – 2b-3. v.
…ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen;  3 ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.
<   Ne kényszerítésből, hanem önként
v  Akarnia kell. Szeretnie kell.
v  Nem úgy, mint Jónás...
v  De mindig a gyülekezet kell igazolja akarását... Ellenpélda, lásd: Akhimás (2Sám 18:19-32)
<   Ne nyerészkedésből, hanem készségesen
v  Ne legyenek egyéni érdekei.
v  Önfeláldozó. Az prédikálja, amit kell, nem pedig, amit hallani szeretnének.
v  Nem emberek tetszése szerint.
<   Nem úgy, mint akik uralkodnak, hanem mint akik példaképei a nyájnak
v  elöl megy, mert elöljáró. De csak addig vezethet másokat, ameddig ő maga eljutott.
v  Toronyóra. Vak festő? Süket zenész?

IV. A koronáról, ami Isten jutalma – 4. v.
 4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
<   A dicsőség Istené. Ő fogja a jutalmat kiosztani.

v  Nem lophatod el Isten dicsőségét következmények nélkül. Lásd: Mózes. Saul. Gedeon.