2009. június 14., vasárnap

Virágzik és beérik

A mi feladatunk hűségesen vetni a magot! A többi Istenre tartozik.

"Mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,úgy lesz az én Igém is, mely számból kijön: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, amiért küldtem." (Ézs 55,10-11)

Az elmúlt hétvégén gyermekklubokat szerveztünk, csütörtökön, pénteken és szombaton. Persze, közben pengetős-zeneóránk is volt kétszer.
Gondolom hírt adhatok arról is, hogy Pünköskor bemerítés volt Margittán, ahol Borzási Dániel is elpecsételte magát az Úr Jézus követésére, vallást téve megtéréséről.