2010. november 11., csütörtök

Elég minden napnak a maga baja - Mt 6:34

Az elmúlt vasárnap hálaadó ünnepünk volt. Áldott legyen az Úr érte!

Hétfőn temettük Bonczidai János testvért. Élt 87 évet. Prédikált Papp Dezső és Nagy F. István (is).

Kedden reggel Nagyváradon Homiletikát tanítottam a Teológián, majd elnökségi gyűlésünk volt, amely estig elhúzódott.

Szerdán Kovács Józseffel Budapestre utaztunk, hogy az Áhítat szerkesztőivel találkozzunk, megbeszélni a teendőket és a Vezérfonal/Áhítat sorsát. Ez egy hasznos és termékeny munkagyűlés volt. Este, miután visszaértem Nagyváradra, még egy órát együtt voltam a teológia harmadéves diákjaival, ahol megbeszéltük az ÓT exegézisből írandó dolgozatuknak a részleteit. Éjfélre érkeztem haza.

Holnap és holnapután a TELEK találkozón leszek Nyíregyházán, ahol egy előadásom is lesz "A szolgatársi közösség titka, áldása és ereje a misszióban" címmel. Velem jönnek még Kelemen S. Sándor és Kelemen Szabolcs, akik Kárpátalján fognak szolgálni.

Én szombat éjjel hazajövök, hogy vasárnap délelőtt Varsolcon Úrvacsorához járulhassunk, majd délután Nagyszalontára mehessek, hálaadó ünnepélyre és megbeszélésre.

Mindezt leírtam azoknak, akik imádkoznak értem (is). Köszönöm!