2013. május 19., vasárnap

A Szentlélek temploma - 1Kor 3:16-17. 6:19-20

A Szentlélek temploma
1Kor 3:16-17. 6:19-20

n A Szentlélek temploma az, ahol Isten jelen van:
v  Ott kijelentés van, ott áldozat van, ott áldás van. Ott Isten jelenléte megszenteli a helyet és a személyt.

I. A templom tulajdonjoga Istené (A Templom tulajdonosa)
n Mindenekelőtt az Övé, a teremtés jogán: ő teremtette.
n Másodszor az Övé, a megváltás jogán: Ő váltotta meg (6:20).
v  „Úgy számoljatok magatokkal, mint akik meghaltatok a bűnnek és éltek Istennek” - Róm 6:11.
v  Mint Istennek szolgái: Pál és Silás – Lásd: Róm 1:1, Tit 1:1, Fil 1:1, Flm 1:1, Illés: 1Kir 18:36.
n Az erőd, tehetséged, időd, házad, pénzed, kapcsolataid, családod… minden az Úré!
v  Lásd: „Szüret az ananászligetben” – (Homiletika, 59-67 old.)

II. A templom dísze a szentség (A Templom szentsége)
n Mivel Isten csakis szent helyen van jelen, ezért szent életre van szükség
v  Ő nem lakik együtt a bűnnel!
v  Nem „köztünk” van (pusztai vándorlás), még csak nem is „velünk” (karácsony), hanem „bennünk”!
n A szentséget tehát az ő jelenléte követeli meg.
v  „E hely nem egyéb, hanem Istennek háza”… 1Móz 28:16-17. Ne legyen „egyéb” hanem templom! (Egyéb lehet: szónokterem, kultúrház, divatház, stb…)
n A Szent Sátor Isten számára el volt különítve.
v  Míg a többi sátorban azt tehettek, amit akartak, a Szent Sátorba nem akkor mentek be, amikor akartak! Az „szent” (= félretett) sátor volt.
v  Ott más edények voltak, más személyzet – minden szent volt = félretett és tiszta. „Lesztek nékem papok birodalma és szent nép!” – 2Móz 19:6
n „Hiszünk egy egyetemes anyaszentegyházban, amely a szentek egyessége/közössége”
v  „Legyen szent és feddhetetlen” – Ef 5:26-27.
v  Fil 2:15-16. Isten lelke a „szentség Lelke” – Róm 1:4.

III. A templom Isten dicsőségének hordozója (A Templom dicsősége)
n A templom Istent kell magasztalja. Ott minden Isten dicsőségére van.
v  Lásd: Ézsaiás 6. Lásd: Salamon temploma – 1Kir 8:10-11.
v  Mit jelent a dicsőség? Elismerést, csodálatot, hódolatot, szeretetet, alárendeltséget, engedelmességet, magasztalást, dicsőítést…
n A templomot betölti az Isten dicsősége, és a templom ezt a dicsőséget tükrözi.
v  Ez volt Dávid vágya, imádságai (zsoltárai) végén: Zsolt 72:19.
v  Erre van szükség, mert „mindenki szűkölködik Isten dicsősége nélkül” – Róm 3:23.
n De Jézus Krisztus Isten dicsőségének visszatükröződése – Zsid 1:3.
v  A Szentlélek a dicsőség Lelke – 1Pt 4:14.
v  Nem mi vagyunk dicsőségesek, hanem csak a dicsőség hordozói. „Szenteltessék meg” – mint ahogyan a tükörrel oda hordozhatjuk a nap fényét, ahová akarjuk. Nem a tükör a fény forrása: az csak visszatükrözi.
v  Jézus az ő diadalszekerében hordoz minket. Mert „Krisztus jó illatja vagyunk” – 2Kor 2:14-15.

IV. A templomban szolgálatok vannak (A Templom rendeltetése)
n Mindenkor rendelkezésére kell álljunk Istennek, ha testünk a Szentlélek temploma. Készen kell lenni a szolgálatra.
v  Nem öncélú az életünk: Istennek szolgálunk.
v  Isten szabja meg szolgálatunk mibenlétét és helyét.
v  A szolgálat áldozatba kerül.
n „Légy kész a munkára, kérlek, ne várj másra!”