2007. május 11., péntek

Veress Efraim elköltözik Barótról

Most hajnali fél négy van.
Nem is hiszem, hogy végig tudtam csinálni az elmúlt napot: reggeli 10:00 órától este 7:00 óráig gyűléseztünk Brassóban, "végigzongorázva" az új alapszabály több mint 100 paragrafusát, az Unió tanácsával. Ugyanakkor, több mint 750 km-t utaztam, Marosvásárhelyről Brassóba, Brassóból Zilahra, Zilahról Marosvásárhelyre.
Reggel újrakezdjük: a hargita Táborba megyek a Székelyföldi Miszsziókerület gyűlésére, majd délután a Bibliaiskola homiletikai záróvizsgájára. A Misszziókerületben Veress Efraim döntése folytán megüresedik az elnöki tisztség. Erre nézve kell döntést hozzunk, és persze, véleményt kell formálnunk Efraimnak a Szövetség tanácsában betöltött tisztségéről is.
Jó éjt!