2013. november 24., vasárnap

Ezékiel dilemmája - Ez 33:30-33

Ezékiel dilemmája
Ez 33:30-33

n  Ezékiel prédikálja Isten súlyos üzenetét. Nemcsak Jeruzsálem és Izráel ellen, hanem a többi népek ellen is kijelenti Isten ítéletét.
v  Hallgatói már eljutottak odáig, hogy nem ellenkeznek vele. Szívesen hallgatják. Olyan szépen beszél! Művészi és irodalmi érték minden kijelentése!
n  Azonban ennél tovább nem jutnak! Hallgatják, de nem cselekszik.
v  Értékelik a formáját, de nem a tartalmát! Mintha a csomagolás lenne a lényeg! Vagy a ház festése, színe lenne a lényeg!…

I. Folytassuk a szórakoztatást?
n  Próbáljunk meg mi is szórakoztatni…
v  De a világ sokkal jobban szórakoztat, mint mi!
v  A világ el van veszve! El. Van. Veszve! Amit Krisztusban kaptunk, az sokkal több, mint amit a világ adhat. De vannak, sajnos, akik ezt nem így érzékelik…
n  Mire utalok? Miről beszélek?
v  Farmernadrágról, pólóról és tornacipőről a szószéken? Szúrós hajról, úgymond, belőtt séróról?
v  Dicsőítő csoportokról és dobgépekről asz istentiszteleten?
v  Posztmodern, diszkó-zsargonokról a szószéken?
v  A régi énekek alagsorba való száműzéséről? Az orgona kiiktatásáról a zongora javára?
n  Igen, ezekről is. És még sok-sok egyébről.
n  De ne értsetek félre. Nem a farmernadrág és a dobgép a lényeg itt, hanem a mögötte álló felfogás. A világi gondolkozás. Hogyan ez kell a világi, megtéretlen hallgatóknak, akkor próbáljunk meg megfelelni nekik.
v  Drog-kultúra ez: a meglepő, az őrült, a kifordított lesz az, ami kívánatosnak számít!
n  Nincsenek a Sinai hegyen kihirdetett törvények arra nézve, hogy milyen alakú legyen a szakáll, hány decibel legyen az erősítés, milyen stílusú legyen az éneklés…
v  Itt van dob is, zongora is, orgona is, trombita is… Mindezeket szükség szerint használjuk is. Újra mondom: nem is az a lényeg, hogy van, vagy nincs, hanem a gondolkozás: a tartalom megváltoztatása, amely a formát kötelezően a maga képére idomítja.
n  Engedjük, hogy elkábítson és becsapjon a jelenlegi trendi gyakorlat? Merthogy most ez vagy az a menő, akkor tegyük azt?
v  Nem. A tavaly alapított gyülekezetnek lehet többszáz tagja, de még ha van is olyan, amit bizonyára jól csinálnak, nem a taglétszám a garancia arra, hogy minden jól van. (Mint ahogyan nálunk sem!)

II. Változtassuk meg a tartalmat?
n  Nemcsak a hitelveink azok, amelyek fontosak, és amelyekhez megalkuvást nem tűrően ragaszkodunk.
v  Fontos a generációk közötti kommunikáció.
v  Fontos a kívül valók elérése.
v  Fontos az új tagok felé való szolgálat. 
n  Nincs előírva az, hogy nem prédikálhatsz az élet menedzseléséről, a sikeres életről, néha. De erre építeni egy teljes szolgálatot biblia analfabetizmus! És a keresztyén hit elárulása.
n  Nagy a kísértés arra nézve, hogy megváltoztasd a tartalmat, lereszeld a sarkokat, hogy senkit se sértsen. Hogy mindenkinek megfeleljen.
v  Ez általában nagyon alattomosan kezdődik.
v  Eljön egy „kívülvaló” meghallgatni Ezékielt, az utcasarkon vagy a Kébár folyó partján. Kifejezi tetszését, hogy farmer nadrág, tornacipő meg póló van rajta, látszik, hogy nem az a bigott, konzervatív, szűk látókörű törvényeskedő… mint például az a Jeremiás ott Jeruzsálemben… Aztán a megfogalmazás, az alliteráció, a szófordulatok, a csattanós mondatok… Micsoda művészet!
v  És ha nem vigyáz, Ezékielnek tetszeni fog, hogy ennek a hippinek tetszik… Jól fog esni neki, hogy megdicsérték.
v  A következő nap elhozza barátnőjét, akivel együtt él… vagy kollégáját a nőgyógyászat abortusz osztályáról… vagy ivócimboráját… Ezékiel meg szolgálni szeretne feléjük, egyelőre anélkül, hogy megváltoztatná mondanivalójának tartalmát…
v  Csakhogy az történik, hogy két dicséret között, az egyik kiállít egy csekket, mondjuk, 10.000 dollárról… És a következő nap, amikor visszatérnek az istentiszteletre, és meg kellene mondani, hogy az élettársi viszony utálatos Isten előtt… meg hogy Isten ellene van a gyermekgyilkosságnak… és a részegeskedésnek… Ezékiel megpróbálja mindezt úgy csomagolni, hogy ne sértse meg őket…
n A kísértés túl nagy a megalkuvásra!
v  Hallgatói pedig szívesen hallgatják, mint egy jó hegedűst vagy énekest… Megcsodálják – de nem cselekszik.
v  Nagyon síkos ez a terület! Nagyon vigyázni kell!
v  Épp most olvastam, hogy Billy Graham legújabb üzenete is ezt tartalmazza népe felé: Amerika legnagyobb veszélye a felhígított evangélium, a „divatos” üzenet.

III. Változzon meg Ezékiel is?
n  A szolgálat ilyenszerű felfogása, az üzenet ilyenszerű megváltoztatása után már csak egy lépés, hogy Ezékiel is megváltozik.
v  Nem hisz többé a reá bízott üzenetben.
v  Nem próbálja megváltoztatni az embereke, hanem ő változik utánuk…
v  Nem tudja igazán, hogy mit kellene adnia, mondania a körülötte lévőknek.
n   Mivel a világ el van veszve, a kívül valók szabadulni szeretnének a kultúrájuktól, szokásaiktól.
v  Éppen ezért, őket sokkolja, amikor a gyülekezetbe érkezve ugyanazt találják (a világot), amiből szabadulni szerettek volna.

 30 És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett s a házaknak ajtaiban; és egyik a másikkal szól, ki-ki az ő atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és halljátok: micsoda beszéd az, a mely az Úrtól jő ki?
 31 És eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár.
 32 És íme, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat.
 33 De ha beteljesednek, mert íme, beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttük.