2014. december 8., hétfő

A Gyülekezet, amit Jézus épít - Mt 16:13-28


A Gyülekezet, amit Jézus épít
Mt 16:13-28

n  A kérdés a 11. részben lévő szakaszhoz tartozik, ahol Keresztelő János két tanítványát küldi, hogy Jézust megkérdezzék.
v  4-6. v
v  Jézust a próféták vonalán várták, ahogyan Mózes megígérte: 5Móz 18:15-22.
v   De Ő Főpap is volt (110. zsoltár) és Király is! – a Dávid trónján.
n Ez az első említése a Gyülekezetnek az Újszövetségben.
n Jézus az Építője, Aki bennünket is felhasznál Gyülekezete építésében.

I. A Gyülekezet nem az Imaház/Templom
n Az Ige 140-szer beszél a gyülekezetről, de sohasem egy épületet ért alatta: az Úr szaporította a gyülekezetet, Heródes üldözte, Pál üdvözölte, a gyülekezetnek békességük volt…

II. A gyülekezet nem egy Felekezet
n A felekezet-központiság idegen a Szentírástól.

III. A Gyülekezet nem a „B” terve Istennek
n A Gyülekezet nem azért született meg, mert a zsidók elutasították Krisztust, hanem azért, mert ez benne volt Isten tervében és az ÓSz végig erről beszél.
n A népek megáldatnak Ábrahámban (1Móz 22:18. 26:4)
n Minden nép imádni fogja az Urat (Zsolt 22:27-28)
n Az utolsó napokban népek özönlenek Isten házához (Ézs 2:2-3)
n A pogányok keresni fogják Jesse gyökerét (Ézs 11:10)
n A népekre a Messiás vére lesz hintve (Ézs 52:15)
n Sok népek csatlakoznak az Úrhoz (Zak 2:11)
n Az Úr neve nagy lesz a népek között (Mal 1:11)
n Benne reménykednek a pogányok (Mt 12:21).

IV. A Gyülekezet Isten országának a központi része
n Az Isten országa több a Gyülekezetnél, mert magába foglalja a mennyei seregeket is, az ÓSz-i szenteket is. Ám az ÚSz-i Gyülekezet a központi része Isten Országának. Pünkösd után nem üdvözülhetsz, csak ha a Gyülekezet része vagy! –
v  Mt 13:16-17.
v  1Pt 1:12.
v  1Pt 2:5-9 – Mózes szerette volna látni a királyi papságot!
v  Ézs 28:10-12 – Ézsaiás szerette volna látni Pünkösdöt!
v  ApCsel 2 – Jóel szeretett volna ott lenni a felső szobában!

V. A Gyülekezet az egyetlen dolog, amit Istennek meg kellett vásárolnia
n Isten a mindenség teremtője, de a Gyülekezet a legtöbbe került számára.
n ApCsel 20:28 – tulajdon vérével szerezte.

VI. A Gyülekezet sohasem inog meg
n Egyének és közösségek meggyengülhetnek. A Gyülekezet azonban a Kijelentés Sziklájára épült. Jézus építi a Gyülekezetet!
n Nem inog meg – Ézs 2:19-21.
n Izráel népe meginog – Ez 38:19-20
n Az egek meginognak – Hagg 2:6-7
n Minden, ami meginoghat, meginog – Zsid 12:26-29.

n A Gyülekezet egy Üzenetre, Kijelentésre épül, nem egy személyre, hanem arra a kijelentésre, hogy „Te vagy a Krisztus” – 16. v.