2014. április 20., vasárnap

A szenvedő Messiás - Ézs 53:1-8


A szenvedő Messiás
Ézs 53:1-8

n  Az előbbi részben (52:13) szó van a Messiás felmagasztalásáról.
n  De előbb el kellett mondania a Messiás megaláztatását, elutasítását az emberek részéről.

1. v.
n Meredeken kezdődik, költői kérdésekkel.
v   Ki hinné el, amit eddig mondott, és amit ezután mondani fog?
v  A prófétákat elutasították. Ézsaiás, Jeremiás, Mikeás, Keresztelő János, Jézus Krisztus. Jn 12:38. Róm 10:16.
n  Az Úr karja – az Ő hatalmát jelenti, ami ebben az esetben az evangélium. Róm 1:16. 1Kor 1:18.
v   A Messiás szenvedéséről szóló híradást utasították el.
v  Kijelentetett: a kisdedeknek (Mt 11:25), Simonnak, Jóna fiának (Mt 16:17). Isten igazsága jelentetik ki az evangéliumban (Róm 1:17-18).

2. v.
n  Kinézete nem felelt meg az elvárásoknak.
v  De felnövekedése az Atya védő szeme előtt történt.
n  Vesszőszál. Gyökér. – Figyelemre sem érdemes.
v   a száraz földből – egy majdnem kihalt családból (Dávid háza), egy majdnem kihalt népből (Júda – akik fogságba vitettek).
v  De Ő volt a MAG – 1Móz 3:15. 22:17. 26:4. 28:14.
n  „Alakja”, „ábrázata” – szépsége, dicsősége nincs.  Csak szegénysége (Zak 9:9). Jn 1:10-14. Gondolj a töviskoronázott fejre (Jn 19:14-15).

3. v.
n  „Utált volt”. Megvetett, elutasított – elűzve, kiutasítva az emberes sorából.
n  „Fájdalmak férfia” – Péld 29:1
n  „Betegség ismerője” – élete is gyásszal, szomorúsággal van tele.
v   „arcunkat elrejtettük”

4 v.
n  Ez az igevers arról szól, hogy félreértették.
v   Áldozata helyettesítő áldozat volt.
v  Bűneinkért (lázadás), vétkeinkért (elhajlás), békességünkért, gyógyulásunkért.
v  Betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta.
n  A felsorolás szinonímákat tartalmaz: 1Pt 2:14.

5. v.
n  Amit a megváltás tartalmaz:
v   Bűnbocsánat, szabadulás, üdvösség. Békét ad, megigazít, fiává fogad, szeret.
v  Gondviselés, Szentlélek vezetése, kijelentés.
n  Ott van a betegségedben, fájdalmadban, szegénységedben, szükségedben, megvetettségedben, üldözöttségedben, gyaláztatásodban…

6. v.
n  „Mindnyájan” – Lásd Róm 3:10-18.
v   Nincs kivétel. Mindenki eltévedt.
n  „Mint juhok” – a hasonlat.
v   A kecskék és juhok között különbség van. (Billy Graham kecskéje.)
n  „Mindnyájunk vétkét”
v   nemcsak egynéhány emberért halt meg (a rosszul értelmezett kálvinizmus)
n  Ő minden ember Megtartója (1Tim 4:10)
n  Ő engesztelő áldozat az egész világért (1Jn 2:2)
n  Megbékéltetett mindent - Kol 1:20
n  „Őreá veté”
v  Ő az egyetlen Megváltó – ApCsel 4:12.  

7. v.
n  „Kínoztatott, pedig alázatos volt” - alázata
v   1Pt 2 – szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott
v  Fil 2 – Megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
v  Mt 11:28 – tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok.

8. v.
n  A fogságból és ítéletből ragadtatott el.
n  Ki gondolta volna?