2008. december 25., csütörtök

Miért NEM jött Jézus?

Az Úr Jézus születésének emlékünnepén, jöveteléről szóló bizonyságtételét állítanám magunk elé tanulságként. Amit olvasóimnak kívánok ezen a karácsonyon, az benne van azokban az újszövetségi igékben, ahol az van felsorolva, amiért az Úr Jézus nem jött.

Ő nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak... (Mt. 20, 28). Jaj, sokakban ott van a vágy egy kicsit felkönyökölni és a mások feje fölött átnézni... ott lehet a kívánság, hogy felnézzenek reád, és lenézhess másokat. Az ember szereti kiszolgáltatni magát, páváskodni, éreztetni, hogy hatalmon van. Olyan vágy ez, mint amikor a tanítványok kérdezték, hogy „ki a nagyobb”? Erre Jézus azt válaszolta: „Aki közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Mert az Embernek Fia sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak. Szolgálatunkra vár a körülöttünk növekvő nyomor. Ezrek kiáltják: éhezem, szomjazom, jövevény vagyok, mezítelen vagyok, beteg vagyok, fogoly vagyok!... Lehetünk tétlenek? Csak a mások, a kicsinyek felé végzett szolgálatunk emelhet naggyá bennünket. A legeslegnagyobb sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak. Az egymásnak való szolgálat nem könnyű dolog, de erre tanít minket Krisztus jövetele. „Szeress és szolgálj amíg lehet, ki tudja meddig tart életed!”

Másodszor, Jézus nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét (Lk 9,56), hanem, hogy megtartsa. Ezt akkor mondta Jézus, amikor Jakab és János tüzet akartak kérni az égből, egy samáriai falura, mert azok nem fogadták be őket. Ez megdöbbentő jelenet volt. Az Úr csak annyit mondott, hogy: „Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek.” Hej, sokszor mi sem tudjuk! Az ellenség barátnak teszi magát, a gonoszt forraló is jóindulatot színlel. A rágalmak, a vádak, a gyűlölet között ki tudod-e mondani, hogy nem azért vagyunk itt, hogy elveszítsük egymást?! Persze, megvan az álláspontunk, és nem alkuszunk meg. De nem dobhatsz vissza kővel, nem üthetsz vissza, nem rázhatod az öklöd, nem kérhetsz tüzet az égből, mert nem ezért vagyunk itt. Jézus sem ezért jött.

Harmadszor, Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot (Jn 12,47), vagyis nem azért, hogy ítéletet tartson. Ő az embert megváltani született meg Betlehemben, megszabadítani, kifogni Isten haragját és levezetni azt a Golgotán. Sajnos, mi nagyon tudunk haragudni, sokszor éppen azokra, akiket szeretnünk kellene. Némelykor csak a hibákat látjuk, és szeretet helyett kárhoztatunk. De mi értelme? A szeretet győzi le a korlátokat, a különbségeket. Karácsony a szeretet ünnepe. Egymás kárhoztatásával csak felmorzsolódunk, de a szeretet, a megértés által összefoghatunk. Ez az, amire szükségünk van. Jézus sem kárhoztatni jött.

Végül hadd fejezzem be azzal, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat hívja a megtérésre hanem a bűnösöket (Lk 5,32). Ha bűnösnek érzed magad, akkor ő érted jött. 99 egészséges embernek nincs szüksége orvosra. De a századik! Igen, Ő a századik elveszett juhért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Bűnbánattal, ide sorolhatod magad velem együtt, és hálát adhatsz azért, hogy karácsonykor a megszületett Jézus a te Urad és Megváltód is lehet, ha őt befogadod. Így lesz boldog karácsonyi ünneped!