2014. január 6., hétfő

id. Veress Ernő – 1945-2014

id. Veress Ernő
1945 – 2014

id. Veress Ernő 1945-ben Bibarcfalván született, szülei harmadik gyermekeként. Édesapja, Veress Efraim, ugyancsak baptista lelkipásztor volt. Korán, 12 évesen döntött Jézus Krisztus mellett, és 15 évesen már be is merítkezett – de ekkor, bevallása szerint, még nem volt új élete Krisztusban. Később fiatalként egy kovácsműhelyben dolgozott, és ekkor történt, hogy leszámolt régi életével és új életet kezdett.
A katonai szolgálat után, 1968. márciusában kötött házasságot Ady Annával, aki akkor szüleivel együtt a lupényi gyülekezet tagja volt. Két év múlva, amikor már első gyermekük megszületett, nehezen, de mégis felvették a bukaresti baptista teológiára, az akkor engedélyezett 12 hallgató közé. Itt tanult meg románul. Többek között Iosif Țon is tanára volt.
Lelkipásztori szolgálata Szilágyballán kezdődött, majd Zilahon folytatódott. Balla és Zilah eredetileg egy körzethez tartozott, de imádság és böjt után a Jn 21:6 igéje vezette őt abban, hogy Zilahra költözzön: „Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől.” Bejelentette a gyülekezetnek, hogy elköltözik, de Zilahról még egy ideig visszajárt Ballára, ügykezelni a gyülekezetet.
Mint minden lelkipásztort, őt is rossz szemmel nézték a kommunista hatóságok. Reá azonban különleges figyelmet szenteltek, mivel „felébredt” lelkipásztor volt, és már Ballán elkezdték zaklatását, vallatását. Zilahon ez még intenzívebb módon folytatódott. A szekuritáté karmai közül többször csodával határos módon szabadult meg. Közben Zilahon egyre többen csatlakoztak a gyülekezethez. A régi imaház szűknek bizonyult, még a fából épített bővítésekkel együtt is. Én ebben az időben kerültem Zilahra (1979-ben), ahová a középiskola elvégzése után kihelyezést kaptam. A bútorgyárban dolgoztam, ahol több hívő munkatársam volt. Zilahra költözésem után pár nappal a gyülekezetben is szolgálatot bíztak rám: a pengetős zenekar újjáalakításával és tanításával foglalkoztam. Az alapító tagok között ismertem meg Mártát, aki később a feleségem lett. A katonaság elvégzése után már csak pár hónapot dolgoztam Zilahon, de időnként még visszajártam, hogy egy ifjúsági énekeskönyvet kiadhassunk, titokban. A gyülekezet ifjúságából főképp Erdei Lilike (most Király Tiborné) segített legtöbbet az ifjúsági énekeskönyv sajtó alá rendezésében, amit 1981-ben sikerült is kiadni, 200 példányban, anélkül, hogy a szeku megneszelte volna.
Az Úr megadta, hogy id. Veress Ernő szolgálata alatt, a kommunista rezsim idején, új, tágasabb imaház épülhetett Zilahon. Ez is csodával határos esemény volt. A gyülekezet tagjai nagy lelkesedéssel építették az új templomot. A rendszerváltást követően pedig, amikor a baptista gyülekezetek szövetsége újjászerveződött 1990-ben, id. Veress Ernőt annak elnökévé választották. Ettől kezdve egy ideig újra közelebbi munkatársak lettünk, a szövetség vezetőségében: előbb a román testvérekkel való viszonyunkat kellett rögzíteni az új alapszabályzatban, majd a teológiai oktatást indíthattuk el, Kolozsváron, 1994-ben.
Szívműtétje után betegnyugdíjas lett, és Nagyváradról Csíkszeredába, majd Székelyudvarhelyre (ahonnan a székelykeresztúri missziót irányította), onnan pedig 2004-ben Gyergyószentmiklósra költözött gyülekezetplántálás céljából. Mind a három helyen gyülekezet alakult és kápolna épült. Végül a Hargita Tábor melletti házában telepedett le, ahonnan főképp a mozgássérültekkel foglalkozó Barnabás Alapítvány munkáját irányította. Saját bizonyságtétele szerint élete nem szűkölködött megaláztatásokban, kiszorításokban, üldöztetésekben, de amikor a legnehezebb volt, akkor érezte Isten közelségét legjobban.
Két fia és két lánya lelkipásztorként illetve lelkipásztor feleségként szolgál: Efraim Érszőllősön, Ernő Szilágyballán, Evódia Székelyudvarhelyen, Napsugár pedig Marosvásárhelyen. Ötödik gyermeke, Barnabás, már az Úrnál van: izomsorvadásos betegsége miatt csak 21 évet élt. Az utóbbi öt évben szembetegsége miatt id. Veress Ernő testvérnek tovább romlott a testi látása, ami miatt segítőre volt szüksége a mozgáshoz. De igeszolgálatot így is vállalt. Utoljára június 12-én prédikált Szilágyperecsenben, egyik fiával. Mintegy családi hagyományként a Veress család apraja-nagyja még együtt töltötte az utóbbi szilvesztert, de a január 6-i lelkipásztori közösségápoló találkozón már nem vehetett részt, mert aznap reggel az Úr hazahívta.
Mivel az utóbbi időszakban talán ő volt a lelkipásztorok közül az, aki a legtöbb lelket vezetett az Úrhoz, idézhetjük reá alkalmazva a Dán 12:3-at: „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.”
Temetésére január 11-én, szombaton 12:00 órától kerül sor a Hargita Keresztyén Táborban. Internetes közvetítését a http://www.justintv/emabisz csatornán lehet figyelemmel kísérni. Az Ifjúsági Szövetség honlapján (emabisz.ro) megtalálhatók lesznek az erre vonatkozó részletek. 
Legyen emléke áldott! Isten vigasztalja meg a gyászoló családot!