2008. június 22., vasárnap

Közreadott kazettás hagszalagok

Közreadott kazettás hagszalagok
(igehelyek és témák szerint)

1996.
1. Józsué 1,1-9 - Indulás előtt
2. Józsué 2,1-21 - Ráháb hite
3. Józsué 3,1-17 - Ismeretlen úton
4. Józsué 4,1-3.19-5,12 - Gilgál
5. Józsué 5,13-15 - Az Úr seregének fejedelme
6. Józsué 6,1-6 - Jerikó falai
7. Józsué 7,1-13 - Ákán bűne
8. Józsué 8,1. 30-35 - Új kezdet
9. Józsué 9,1-15 - A félrevezetés okai
10. Józsué 10,12-14 - „Állj meg nap!”
11. Józsué 14,6-15 - Káleb ereje
12. Józsué 17,14-18 - József fiainak öröksége
13. János 1,29. 33-34. - Keresztelő János bizonyságtétele
14. Máté 5,6 - Éhezők és szomjazók boldogsága
15. Máté 5,8 - A tiszta szívűek és a boldogság
16. Máté 5,9 - A békességre igyekezők
17. Bírák 6,11-16 - Gedeon elhívása
18. János 1,35-40 - János és András, az első tanítványok
19. Bírák 5,1-31 - A nép hozzáállása a harchoz
20. Bírák 9,1-6 - Abimélek király
21. Habakuk 3,1-2.17-19 - „Keltsd életre a Te munkádat!”
22. Lukács 18,9-14 - Téves hálaadás
23. Máté 4,1-11 - Az Úr Jézus megkísértetése
24. Ezékiel 12,21-28 - Két közmondás háttere
25. Ezékiel 14,1-11 - Istent kereső bálványimádók
26. Máté 1,18-25 - Immánuel - Velünk az Isten!
27. Gal 4,4-5. Lk 2,1-7 - Karácsonyi kinyilatkoztatás
1997.
28. Zsoltár 25,110 - Újévi imádság
29. János 11,33-44 - Jézus szavai Lázár sírjánál
30. ApCsel 9,1-20 - Jézus szózata Saulushoz
31. ApCsel 9,36-43 - Tábita, a nőtanítvány
32. Lk 23,34 - „Atyám bocsásd meg” (Az 1. szó a kereszten)
33. Lk 23,26-46 - Az üdvösség ígérete (A 2. szó a kereszten)
34. Jn 19,25-30 - Az édesanyjáról gondoskodó Megváltó (A 3. szó)
35. Mt 27,46 - Elhagyatva Istentől (A 4. szó a kereszten)
36. Jn 19,28-29 - „Szomjúhozom!” (Az 5. szó a -kereszten)
37. Jn 19,30 - „Elvégeztetett!” (A 6. szó a -kereszten)
38. Lk 23,46 - Az utolsó imádság (A 7. szó a kereszten)
39. Mk 1,1 - Készítsétek az Úrnak útját! (Virágvasárnap)
40. Lk 24,34 - „Megjelent Simonnak!” (Húsvét)
41. Lk 24,13-35 - Ellentétek az emmausi úton
42. Eszt 4,1-17 - Eszter küldetése
43. Eszt 8,1-17 - Személyes kérdések
44. Jón 1,1-16 - Jónás menekülése
45. Jón 3,1-10 - Háromszoros megtérés
46. Jón 4,1-11 - Jónás szűkkeblűsége
47. Ez 37,1-14 - Van remény! (Pünkösd)
48. 1Móz 11,31-12,20 - Ábrahám elhívása áldáshordozásra
49. 1Móz 13,1-18 - Három arckép
50. 1Móz 17,1-8.15-22 - Az Úr szövetsége Ábrahámmal
51. 1Móz 18,1-8.16-33 - Sodoma utolsó napja
52. 1Móz 25,20-28 - Rebeka, Izsák felesége
53. 1Móz 26,12-33 - Az Úr áldott embere
54. 2Móz 5,1-18 - Isten népe elleni támadás
55. 2Móz12,21-33 - A bárány vére
56. 5Móz 22,8 - Új ház korlátja
57. 5Móz 8,2-6 - Az emlékezés leckéje
58. ApCs 9,1-20 - Saulus pálfordulása
59. ApCs 26,1-7.19-32 - Pál előtt álló főemberek jellemzői
60. Bír 3,12-30 - Ehud, a suta bíró
61. Bír 6,25-32 - Bálványrombolás
62. Bír 7,23-8,21 - Isten harcosa
63. Ef 4,24-32 - Miben különbözik a hívő?
64. 1Móz 4,16-26 - Lámekh családja
65. Fil 2,5-11 - Kenózis - megüresítés
66. 1Tim 3,14-16 - A keresztyén hit titka
1998.
67. Ez 2,28-3,3 - Az elhívás lépcsői
68. Ezékiel 11,14-21 - Vélemények a babiloni foglyokról
69. Ez 15,1-8. Jn 15,1-8 - A venyige sorsa
70. Ezékiel 18,21-19,7 - Isten útjai és az emberek útjai
71. Ezékiel 34,11-31 - A jó pásztor és nyája
72. Bírák 7,9-22 - Harci kellékek
73. Bírák 8,22-28 - Gedeon bukása
74. Bír 11,1-29 - Hogyan munkálkodik Isten?
75. Fil 1,27-30 - A mennyország polgárainak kötelességei
76. Mk 15,21 - Cirénei Simon (Virágvasárnap)
77. Lukács 24,1-12 - Húsvét reggele (Húsvét)
78. Jn 6,1-15 - Ötezer ember megelégítése
79. 1Jn 5,10-21 - A legfontosabb tudnivalók
80. Jn 14,1-14 - A nyugtalanság ellenszerei
81. Jn 7,37-39.Ez 47,1-10 - Élő víznek folyamai (Pünkösd)
82. ApCsel 11,1-18 - „A pogányoknak is”
83. ApCsel 5,33-42 - Gamáliel hitetlensége
84. Préd 5,1-7 - Tanácsok vallásügyben
85. 1Móz 6,1-8 - Egy istentelen nemzedék
86. 1Móz 6,5-22 - Ítélet előtti megállapítások
87. 1Móz 6,13-18.1Pt 3,18-22 - A szabadító bárka
88. 1Móz 32,1-12. 22-30 - A Jabbók révén
89. 1Móz 33,1-20 - Jákób kibékülése Ézsauval
90. 2Móz 2,1-10 - Mózes születése
91. 2Móz 3,1-15 - Az Úr jelenléte
92. 1Kor 10,1-4.2M 14,5- - Átvonulás a Veres-tengeren
93. 2Móz 17,1-7 - A hórebi víz
94. 4Móz 12,1-15 - Mózes, az Úr szolgája
95. 2Móz 20,1-3 - Az 1. Parancsolat: „Ne legyenek idegen isteneid!”
96. 2Móz 20,4-6. - A 2. Parancsolat: „Ne készíts bálványt!”
97. 2Móz 20,7. - A 3. Parancsolat: „Isten nevét hiába fel ne vedd!”
98. 2Móz 20,8-11. - A 4. Parancsolat: „Szenteld meg a nyugalomnapot!”
99. 2Móz 20,12. - Az 5. Parancsolat: „Tiszteld szüleidet!”
100. 2Móz 20,13. - A 6. Parancsolat: „Ne ölj!”
101. 2Móz 20,14. - A 7. Parancsolat: „Ne paráználkodj!”
102. 2Móz 20,15. - A 8. Parancsolat: „Ne lopj!”
103. 2Móz 20,16. - A 9. Parancsolat: „Mondj igazat!”
104. 2Móz 20,17. - A 10. Parancsolat: „Ne kívánd!”
1999.
105. Zsid 10,32-39 - A hit emberei
106. Mt 6,9 - „Mi Atyánk ki vagy a mennyekben”
107. Mt 6,9/b - „Szenteltessék meg a Te neved!”
108. Mt 6,10/a - „Jöjjön el a Te országod!”
109. Mt 6,10/b - „Legyen meg a Te akaratod!”
110. Mt 6,11 - Mindennapi kenyerünk
111. Mt 6,12 - „És bocsásd meg...”
112. Mt 6,13/a - A mi kísértéseink
113. Mt 6,13/b - „Szabadíts meg!”
114. Mt 6,13/c - Az ország, a hatalom és a dicsőség
115. 1Jn 2,2 - Engesztelő áldozat
116. Mt 21,12-17 - Az Úr temploma
117. Mk 16,1-8 - Angyalok a sírnál
118. Mk 16,9 - Mária Magdolna
119. Lk 24,36-49 - A Feltámadott utolsó szavai
120. 4Móz 11,24-29 - Három lelki axióma
121. Jn 1,41-51 - Jézus első tanítványai: Péter, Filep és Nátánael
122. Jn 5,1-17 - Az Úr Jézus szavai a bethesdai beteghez
123. Mt 11,25-30 - „Jöjjetek énhozzám!”
124. Lk 7,36-50 - Simon farizeus három meglepetése
2001.
125. 1Kor 13,1-8 - .A szeretet nagysága
126. Zsolt 4,1-9 - „Bízzatok az Úrban!”
127. Jn 8,30-47 - Sorsdöntő ellentétek
128. Mt 1,21 - Jézus - a Szabadító neve
2002-2008. (CD-n is kaphatók)
129. Lk 24,13-16-Az emmausi tanitvanyok-1-Remenytelensegbol remenysegbe
129. Lk 24,13-16-Az emmausi tanitvanyok-1-Remenytelensegbol remenysegbe-
130. Lk 24,13-19-Az emmausi tanitvanyok-2-Jezus kerdesei az emmausi tanitvanyokhoz
131. Lk 24,15-25-Az emmausi tanitvanyok-3-Az emmausi tanitvanyok a hitrejutas elott
132. Lk 24,25-27-Az emmausi tanitvanyok-4-Jezus bibliaoraja az emmausi tanitvanyoknak
133. Lk 24,28-29-Az emmausi tanitvanyok-5--Maradj velunk
134. Lk 24,30-35-Az emmausi tanitvanyok-6-Az emmausi tanitvanyok felismerese
135. Lk 24,33-36-Az emmausi tanitvanyok-7-A megnyilt szemuek masfele utja
136. ApCsel 2,36-38-A Szentlelek ajandekanak elozmenyei-PUNKOSD
137. 1Moz 39,1-6-Jozsef Potifar hazaban
138. 1Moz 37,12-32-Jozsef testverei
139. 1Moz 39,7-23-Jozsef es a kisertesek
140. Mt 5,6-Az ehezok es szomjazok boldogsaga
141. ApCsel 9,10-18-Ananias, a damaszkuszi tanitvany
142. Lk 2,25-35-Simeon bizonysagtetele
143. Bir 13,12-16 25-30-Ehud, a suta bira
144. Agg 1,1-15-Az ujjaepites akadalyai
145. Lk 19,1-10-Zakeus megterese
146. Ruth 4,1-17-Boaz, Ruth megvaltoja
147. Miert nem unnepeljuk a szombatnapot
148. 1Jn 2,7-26-Az udvbizonyossag feltetelei
149. Lk 2,30-36-Anna elete
150. Zsolt 1,1-6-A boldog ember
151. Lk 1,69-80-Zakarias eneke
152. Bir 3,7-11-A szabaditas mintapeldaja
153. 1Kor 9,24-27-Ugy fussatok
154. Dan 5,1-7 25-28-Isten merlegen
155. 2Kir 5,1-10-Naaman szolgaloleanya
156. 1Sam 2,12-26-Az Ur szolgalathoz valo hozzaallas
157. 2Sam 6,1-16 20-23-Teves buzgosag
158. 2Sam 14,1-14 21-28-David felrevezetese
159. Mt 15,21-28-A kananeai asszony
160. 5Moz 3,23-29-Mozes meg nem hallgatott imadsaga
161. 2Sam 1,1-16-Isten orszaganak alapelvei
162. ApCsel 23,1-11-Pal a fotanacs elott
163. Mt 21,1-11-Jezus bevonulasa Jeruzsalembe
164. Jel 1,1-9-Tavirat Jezus erkezeserol
165. Rom 15,1-7-A kozosseg jegyei
166. 2Sam 9,1-13-Kiralyi megvendegeles
167. Mt 11,2-6-Az ujabb megbizonyosodas
168. Gal 6,7-8-A vetes es aratas torvenye
169. ApCsel 18,24-28-Apollos, egy tanult predikator
170. Mal 3,13-18-A gonoszok, az Isten tiszteloi es Isten
171. 1Kir 1,5-10 22-35-Salamon, a kiraly
172. Hagg 1,1-15-Az ujjaepites akadalyai
173. 1Kir 2,1-12-Isten orszaganak biztonsaga
174. 1Kir 3,1-15-Salamon imaja
175. Bir 12,1-7-Amit az efraimiták nem tudnak megtenni
176. 1Kir 3,1-11 2Krón 1,11-12-Mit nem kert Salamon
177. 1Kir 7,1-15 21-26-A Templom diszitesenek uzenete
178. 2Kron 33,1-20-Manasse, a megbocsatott bunos
179. 1Kir 8,1-15 25-30-Ellentetek Salamon Templomaban
180. 1Kir 8,31-43 54-61-Ellentetek Salamon imajaban
181. 1Kor 11,1-A vezeto ember
182. 1Kir 9,10-28-Salamon uralkodasa
183. Bir 3,12-30-Ehud, a suta bira
184. 1Kir 10,1-13-A poganyok vilagossaga
185. 1Kir 11,1-13-Az elso szeretet elhagyasa
186. 1Kir 12,25-33-Jeroboam bune
187. 1Kir 13,1-10 33-34-Isten igeje Jeroboamhoz
188. 1Kir 13,11-32-Az Isten embere Judabol

Megrendelhetők: iborzasi@gmail.com
A kazetták ára 4 RON/darab (2 rádióistentisztelet) + postaköltség
A CD-k ára 5 RON/darab + postköltség (1CD = 10 rádióistentisztelet, mp3-ban) + postaköltség.
A határidőket telefonon egyeztetni kell... :)