2009. július 7., kedd

Bemerítés és pengetős zenekar

Tegnapelőtt, július 5-én, bemerítési ünnepünk volt Szilágyperecsenben. Hat fiatal öltözött fehér ruhába:

A képen balról jobbra, Kulcsár Péter, Józsa István, Lukács Károly, Bákai Erika, Lukács Gabriella és Sajtos Krisztina - akik vállalták az Isten iránti engedelmességet a keresztségben is. Ketten a varsolci, négyen pedig a perecseni gyülekezethez csatlakoztak. Legtöbben ez év eleji evangélizáló alkalmakkor döntöttek az Úr mellett, és kezdték el Krisztust követni. Döntésük megpecsételésére a tágas imaház megtelt sokszáz hallgatóval.

Borzási Pál hirdette az igét Márk evangéliuma első részének első tizenöt verse alapján: Krisztus keresztségéről, megkísértéséről és királyságáról beszélt azoknak, akik mindezekben követni akarják Őt, hogy vele együtt meghalva a bűnnek, diadalmaskodjanak a gonosz felett, és megdicsőítessenek az Ő országában. A keresztelendőkért kézrátétellel a helyi és a vendég lelkipásztor, meg a gyülekezet diakónusa imádkozott. Az Úr tartsa meg őket a kegyelemben!

Délután szolgált az újraalakult pengetős zenekar is, az ige pedig Krisztus keresztjéről szólt, 1Kor 1:18-2:5 alapján.