2013. június 9., vasárnap

PÉLDÁZATOK: A tíz szűz - Mt 25:1-13


<   Jézus visszajövetelét jelek előzik meg: antikrisztusok, üldözés, történelmi katasztrófák, kozmikus katasztrófák, világmisszió, Izráel.
<   Ez a példázat egy jelképes szemléltetése annak, ami történni fog.
<   A menyasszonyról nincs szó. Itt a vőlegény a fontos! (Épp fordítva, mint ahogyan a mi menyegzőinken lenni szokott...) A vőlegény megérdemli a teljes figyelmünket! „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” (Jel 1:7)
<   Jézus visszajön. Menyasszonyát magához veszi. Jn 14:3 – „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.”

I. Várakozó szüzek – várták a vőlegényt
<   Várták, mivel tudták, hogy eljön.
<   Jézus eljön! – másképp, mint először. Megígérte. ۞ Menyasszony Párizs mellett, az autópályán: vőlegénye megkérte, hogy ott várja, mert ejtőernyővel fog érte jönni.
v nem tudjuk sem napját, sem óráját: ma? holnap? 100 év múlva? Akik eddig „kiszámították”, mind tévedtek. (Lásd: William Miller)
<   Azt viszont tudjuk, hogy idejében fog jönni. Lk 12:38 – II. vagy III. őrváltáskor = sem túl korán, sem túl későn.
v Az Úr közel! (Fil 4:5) Nincs itt maradandó városunk! (Zsid 13:14) Ti is azért legyetek készen! (Mt 24:44)
v Az első hívők (Pál apostolt is beleértve) úgy vélték, hogy Jézus még az ő életükben visszatér.

II. Szüzek voltak – de nem egyformák
<   Pedig majdnem mind egyformák voltak: volt lámpásuk, mind kimentek, mind elaludtak, mind szüzek voltak... De némelyek nem készülnek el az Úrral való találkozásra!
v 2Tim 3:5 – megvan a kegyesség látszata...
<   Megállapíthatjuk ennél a pontnál azt, hogy a házasság intézménye egy szent intézmény. Ezt Isten alapította. „Nem jó az embernek egyedül lenni…” – 1Móz 2:18.
v Sajnos, egyre inkább hitelét veszti az erkölcsi tisztaság és a tiszta házasság.
v Mivel manapság van, ahol a házastársak csak úgy összeköltöznek, nem is kötnek házasságot… Mások elválnak: a házasságok több mint fele válással végződik.
<   Ezeknél a szüzeknél volt egy lényeges különbség: nem volt mindegyiknek elégséges olaja a lámpásban!
v Egy olyan különbség ez, ami nem is volt látható. A látszat csal! Vannak utánzatok, imitációk, még a hívők esetében is.
v Nem különböztet meg a származásod, a neved (felekezeted), diplomád, pénzed...
<   Azért maradtak kívül, mert nem tettek semmit. Valamit tenniük kellett volna, és azt elmulasztották. Mi lehetett az? Mit jelent az olaj?

III. Kéregető szüzek – nem mindegyiknek volt olaja
<   Felharsant a kiáltás. A vőlegény jövetelét jelezni fogják.
v  „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből.” (1Thessz 4:16)
v „Jöjjetek elébe!” – elragadtatunk, hogy találkozzunk Vele. (1Thessz 4:17)
<   Olajt senki sem adhatott. Ez személyes dolog: vagy van, vagy nincs.
v Még ha akartak volna is segíteni, akkor sem lehetett.
§  Ábrahám nem segíthetett a gazdagon – Lk 19
§  Jeremiás, Mózes és Pál nem menthették meg népüket.
v Nem hagyhatod az utolsó percre a felkészülést
§  a vizsgádra
§  a betegséged kivizsgálását
§  a felkészülést az Úrral való találkozásra
§  a felkészülésed a házasságra.

IV. Elkésett (bolond)szüzek – bezáratott az ajtó
<   A vőlegény késett (már 2000 éve...)
v Persze, nem késett, csak a várakozó szüzek szempontjából. Ugyanis „Nem késik az Úr az ígérettel...” – 2Pt 3:8. Számára 1000 esztendő annyi, mint egy nap...
<   Érdekes, hogy épp a késés miatt érte őket készületlenül a vőlegény érkezése, amikor váratlanul megjelent, éjfélkor...
v Felharsant a kiáltás.
v A vőlegény jövetelét jelzik bizonyos jelek…
v Az Úr Jézus jövetelét is jelzik…. „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből.” (1Thessz 4:16) Elragadtatunk, hogy találkozzunk Vele. (1Thessz 4:17)
<   Ha késik is a vőlegény, meg fog érkezni! Bízzál benne! Akkor érkezik meg, amikor Isten akarja.
v Mi talán azt mondjuk, hogy „késik a vőlegény”, pedig az idejében jön. Isten határozza meg, hogy mikor.

Befejezés:
<   = A felkészülést nem lehet az utolsó percre halasztani
v Nagyon kevésnek adatik meg, hogy az életét nem adta az Úrnak, de a halálát odaadhatja... Általában azok halnak meg az Úrban (Jel 14:13), akik neki éltek. „Nekem az élet Krisztus!”
<   = A kegyelemnek ideje van. Lásd: a terméketlen fügefát. Nem készülni fel az örökkévalóságra: bolond dolog.
v „Igyekezzél tél előtt eljönni!” – 2Tim 4:21
v „Bezáraték az ajtó!” Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer 8:20) Másoktól nem nyerhetsz üdvösséget. Még Jézustól sem, miután jövetelét bejelentették!
<   „Itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja” – 2Kor 6:2.

<   „Ma ha az Ő szavát halljátok...” – Zsid 4:17.