2012. február 3., péntek

Népszámlálás - igeiglenes adatok

Tegnapelőtt megjelent az első ideiglenes „eredményhirdetés” a romániai népszámlálásról (lásd: www.recensamantromania.ro). Az ideiglenes eredményeket később követi majd az előzetes, végül a végleges statisztika (provizorii, preliminare şi definitive). Az első, ideiglenes eredmények szerint Románia stabil lakossága 19.042.936 személy. Ehhez hozzászámítható még 1 millió személy, akik a népszámlálás idején külföldön tartózkodtak, és nem volt, aki nyilatkozzon a nevükben. Akiket nyilvántartásba vettek, azok közül 18.384.049 volt jelen, és 658.887 ideiglenesen hiányzott. 10.054.000 városon lakik, 8.989.000 pedig falun. Szilágy megye továbbra is a legkisebb, a 300.000-nél is kevesebb lakossal rendelkező megyék között van. Azok a megyék, amelyekben nagyvárosok vannak, jóval több lakossal rendelkeznek.
Etnikai szempontból 16.870.000 románnak (88,6%), 1.238.000 magyarnak (6,5%), és 619.000 rromának [cigánynak] (3,2%) nevezte magát. Ukránok, németek, törökök, orosz-lipovánok és tatárok vannak még, akik egyenként 20.000-nél nagyobb létszámban élnek Romániában.
A magyarok aránya számottevőbb Hargita megyében (84,8%), Háromszéken [Kovászna megyében] (73,6%), ugyanakkor Maros megyében (37,8%), Szatmár megyében (34,5%), Bihar megyében (25,2%) és Szilágy megyében (23,2%).
A romák aránya Maros megyében a legnagyobb: 8,8%, valamint Szilágy (6,9%) és Bihar megyében (6,1%).
A legtöbb magyarlakta megyében az utóbbi népszámlálások szerint folyamatosan fogyott a magyarok száma.

Az alábbi térképen látható a lakosság sűrűsége, megyénként: