2007. május 16., szerda

Oktatási Bizottság

Először is, válaszolok az egyik megjegyzésre.
Goroszlón a szombati mennyegzőn NEM volt házasságkötés. Az ifjú párért nem imáskoztunk kézrátétellel, és tudomásom szerint nekik itthon csak polgári házasságkötésük volt. Különben is, nemcsak Goroszlón, hanem mindenütt, a baptista gyülekezetekben érvényben van, hogy felemás párokat nem adunk össze, és a gyülekezet nem adja áldását az ilyesmire...
Hát akkor mi volt Goroszlón?
Ott egy istentisztelet volt, amit a gyülekezet megengedett a vedégek számára. Ha a friss házasok itthon laknának, természetesen a leányt fenyített tagként tartanák nyilván a baptista gyülekezetben. De mivel már évek óta elment Magyarországra, így ő az "elmaradt" vagy "elköltözött" tagok sorát gyarapította. Mindenképp, a baptista gyülekezet ezután sem szolgáltat ki úrvacsorát, keresztséget, házassági szertartást, stb. csak a Szentírás tanítása szerint. De istentiszteletet mindenütt tart, ahol erre lehetőség van. Na, erről ennyit.
Tegnap reggel Nagyváradra utaztam bátyámmal, Borzási Gyulával, az Oktatási Bizottság gyűlésére. Tanácskozásunk egyik lényeges napirendi pontja a Teológiai oktatás meghosszabbítása volt. Mivel a bolognai rendszer bevezetése lerövödítette az egyetemi oktatást három évre, és a Master-t két évre, lényegében ez az öt év együttvéve felel meg annak a szintnek, amit a régi rendszerben alkalmaztunk. Tehát, a Teológia három évéhez (licenciátus) hozzá kell adni még kettőt (Master). Diákjaink ezután is csak a harmadik év befejezése után (vagyis az oklevél megszerzése után) hívhatók meg lelkipásztornak. Azonban erősen tanácsoljuk, hogy ha meghívták is, és el is fogadta a meghívást, a Master első évének befejezése előtt ne legyen senki felavatva. Vagyis, a próbaidő kissé meghosszabbodik.
Vegyünk egy példát. Ha egy diák befejezte a Teológiát júliusban, és augusztus elsején meghívást is kapott egy körzetbe, akkor három hónapja van a válaszadásra. Feltételezzük tehát, hogy november elsejére elküldte a választ. Ekkorra már nekifogott a Master első évének, mivel az egyetemi év októberben kezdődik. Ha a diák nőtlen (ami tanácsos!), akkor karácsonyra könnyen elfoglalhatja szolgálati helyét, és elkezdődhet a féléves próbaidő. Ez mindenképp Pünkösd után jár le. Ennek lejárta után a körzet gyülekezetei újra szavaznak, és ha az eredmány pozitív (több mint 75% igen szavazat szükséges), akkor tervezni lehet az avatást. Elvileg tehát megtörténhetne a lelkipásztorrá avatása már júniusban, de a gyakorlatban hasznos, ha egy-két hónappal később, az egyetemi év befejezése után kerül rá sor. Persze, a legjobb az, ha a Master teljes befejezése után kerül sor szolgálati helyének elfoglalására és avatására. És a nősülésére.

Az Oktatási Bizottság gyűléséről igyekeztem hazajönni, mégpedig úgy, hogy 19:00 órára Nyomáton legyek, ahol az első úrvacsorai szolgálatra került sor a bérelt (ima)házunkban. Tíz percet késtem, de nem jelentett gondot, mivel addig a termet rendezték be.
Szerdán csandesebb volt az élet. Az itthoni számítógépeket tettük rendbe Balogh Tomival, és a jövő évi Áhítat elmélkedéseit lektoráltam. Kelemen Sándor lelkipásztortársam hazaérkezett Angliából, és megkértem, hogy szolgáljon a Bibliaórán.