2008. január 4., péntek

Predikaciók

Az elmúlt két hétben sok prédikáció elhangzott, és nemcsak az én részemről...
Ami engem illet, nekem részben a Székelyföldön, részben a Szilágyságban kellett prédikálnom. Áldott legyen az Úr, Aki megáldotta a hirdetett igét!
Főképp, ha elköltözünk, és a prédikációk legtöbb esetben egy helyen hangzanak el, azok hamarosan elérhetők lesznek az Interneten. Erről majd még tájékoztatlak benneteket.

Prédikáció közben - karácsony második napján

Az istentiszteletek mellett különböző beszélgetésekre és látogatásokra is sor került az ünnepek alatt. Ezért is hála legyen az Úrnak! Ezek között különösen a szilveszteri alkalmat értékelem sokra. Kilenc család számolt be, akikért egyenként imádkoztunk. Ez olyan jó volt!

Néhány nőtestvér körében

Ebben a hónapban pakolászunk, hogy februárban elköltözhessünk. Aki segíteni tud, az február elsején jöjjön felrakni (Marosvásárhelyen), vagy másodikán lerakni (Perecsenben), habár ez utóbbi mindig könnyebben szokott menni... Aki ezeken a napokon nem tud, az számításba veheti a január 27-ét, amikor bemerítés is lesz Marosvásárhelyen, és a perecseni ének-zenekar idelátogat, vagy február 10-ét, amikor a beiktatásom lesz Perecsenben, és a maros megyeiek látogatnak oda. Előtte evangélizáló hetet szerveztünk, id. Veress Ernő, Bodor Sándor, Király Tibor, Kis-Juhász Vilmos, Bándi Sándor, Both József és Borzási Gyula részvételével. Vasárnap Budai Lajos, Szekrényes Pál, Borzási Pál, Király Tibor, Borzási Gyula és a Maros megyei hat lelkipásztor és két végzett teológus is jelen lesz. Mindenkit szeretettel várunk február 10-re, de az előtte levő evangélizálásra is!