2013. március 21., csütörtök

A kősziklára épített ház - Lk 6:47-49. (Mt 7:24-29)

 
A kősziklára épített ház
Lk 6:47-49 (Mt 7:24-29)
 
<  A prédikáció általában mindenkinek szól, de itt most nem mindenkiről lesz szó, csak bizonyos hallgatókról.
v Három dolgot mond az Úr: „aki Hozzám jön”, „hallja a szavamat” és „cselekszi, amit mondok”.
<  A Hegyi beszéd befejezése háromszoros felhívást, ellentétet tartalmaz: kétféle út, kétféle gyümölcs, és most, kétféle ház.
v Két alap, két ház, egy eső-árvíz-vihar és két befejezés.
 
I. „Aki Hozzám jön”
<  Sokan összetévesztik azzal, hogy „aki az Úr házába jön”, „aki az énekkarba jön”, „aki az ünnepélyre jön”, „aki az Úr asztalához jön...” Még az sem elég, ha valaki „a Bibliához” jön! Jöhetsz a Bibliához, miközben nem jössz az Úr Jézushoz!
v De nem elég a Bibliához jönni: a Biblia Urához, Jézushoz kell jönnöd!
<  de mit jelent Krisztushoz jönni?
v Nem elég rá gondolni. Nem elég imádkozni Hozzá.
v Mindent félre kell tenned, hogy Krisztushoz juthass! Sokféle akadály állja utadat, amikor Jézushoz akarsz jönni. El kell döntened: nekem Jézushoz kell jönnöm! Minden áron Krisztushoz kell jönnöd, mint Zákeus!
v „Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből!” A teljes odaszánás – ez nincs meg sokaknál közületek. • - Mk 2-ben a guttaütöttet Jézushoz akarták vinni és odavitték. • - A bűnös asszony Simon házánál odament, mert oda akart jutni és vállalta a kockázatot, hogy talán ráuszítják a kutyákat, megkövezik, kidobják... Csak sírt, és sírt. Odajött! • - Ananiást és Safirát nem engedte a pénz, hogy Jézushoz jöjjön. Ellenállhatatlan vágy kell ehhez. Jöjj Jézushoz!
<   Egyetlen felnövekvő nemzedék sem elégedett meg azzal a világgal, amelyet örökölt. Ezt meglehetősen naiv módon, mégis őszintén, és mesterkéltség nélkül juttatták kifejezésre: egyszerű életmóddal, hanyag öltözködéssel, mezítláb járással, borzas és borostás fejjel, a pazarlás elkerülésével... Érzik, hogy van egy félelmetes valóság, ami sokkal hatalmasabb az eddigi elcsépelt igazságoknál.
v  De ebbe a megfoghatatlan, természetfeletti világba, a meditáció, a kábítószerek, és a szex segítségével próbálnak behatolni! Képtelenek beilleszkedni a fennálló kulturális rendbe. Idegennek és számkivetettnek érzik magukat. Valami más után vágynak.
v Mi, hívők, e ennek örülhetünk, tudva azt, hogy a Lélek először felkavar, majd azután megvigasztal. Tudva, hogy, ha ez a keresés valaha eléri a célját, akkor kihez fog elvezetni: Jézushoz fog elvezetni!
v A mai fiatalság jót, értelmet, békét, szeretetet, valóságot akar, de rossz helyen keresi azt. Azt a helyet hagyják figyelmen kívül, amely­nek bizalmat kellene ébresztenie: a GYÜLEKEZETET.
 
II. „Aki hallja a beszédeimet”
<   Vannak, akik csak a lelkipásztor hallják. Pedig Jézus üzenete van benne.
v Szükséges, hogy a fül tiszta legyen! Csak azután lehet megállapítani, hogy milyen fülhallgató kell! Azt a fülhallgatót maga az Úr adja.
v Van amikor annyi zavaró hang zúg a fülben! Mint a recsegő rádióban a 25. 31. 41 m rövidhullámon, valamikor régebben...
<  Van, aki eladja a Bibliát: nem kell neki.
v • Koszta Edit. Oda kell jussunk, hogy ne tudjunk a Biblia nélkül meglenni! Reggel, este, az egész család, hadd hallja Isten beszédeit!
<  Többen mondják: olvasom, de nem értem! A hallott és olvasott igének a megértése kell! Senki ne nyugodjon bele, ha nem érti! Olvasd tovább, imádkozva, míg a többi igék megmagyarázzák a korábbiakat.
v • „Jeremiás a fazekas házánál” – • „Edény”... • „Érzéki ember nem foghatja fel az Isten Lelkének dolgait...”
v Imádkoznunk kell gyermeki lelkületért. „Add, hogy megértsem!”
v Ha nem azért hallgatod, hogy meg is tegyed, akkor becsapod magadat, és megkeményedik a szíved. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jak 1:22)
v Miért hallgatod az Igét? Meg akarod tenni? Vagy mint Ezékiel hallgatói: mint jó énekest, hegedűst...
<  Jézus Krisztus az egyetlen fundamentum. Az ő tanítása, szavai az alap. Élete, példája az igazi alap.
v A ház amely sziklára épült: az az élet, amely Jézus tanítása szerint van. Ezt próbálja a vihar, de nem árthat neki. Az alap gyakran mélyen rejtve marad szemünk előtt. Csak a viharban derül majd ki... - Mindenki önmagáért fog felelni. - Isten jól tudja ki vagy. Te is tudod. Talán mások is látják.
 
III. „És azok szerint cselekszik”
<  Rettenetes felelősség hallgatni az Igét. A megtérés tehet képessé Isten akaratának cselekvésére.
v Mi megkülönböztetett helyzetben vagyunk. Nagy felelősség ide jönni.
v Nem elég: „próbáltam, és nem megy”. Persze, hogy nem megy, Jézus nélkül. Mondd el az Úrnak, hogy „megbántottalak, Uram!” Megvigasztal, tovább tanácsol, vezet, formál... Az Ige mindig igaz. Isten élővé teszi az Igét. Nem a Pál apostolé, vagy a Lukács szava hallszik, hanem az Úré.
<  Lehet, hogy az Úr téged harcba küld. Neked csak engedelmeskedned kell. A lőszert a parancsnok biztosítja.
v Nem lesz többet baj azzal: - hogy viselkedj a másik nemmel szemben, milyen ruhát vegyél fel, befedd-e a fejed, mennyit nézd a TV-t, szót fogadj-e a szülőnek, lelkipásztornak...
<  Jön a vihar. Mindnyájan belekerülünk majd a viharba. Ha a sziklára építettél, jöhet a vihar. Kibírja!
v Fel kell készülni a nehezebb napokra. Az ördög gondoskodik a viharról. A vihar akkor csapott le a tengerre, mikor Jézus aludt. Még erősebben kell állni az Ő kegyelmében!
v Jóval fizetni a rosszért? Igen. Elfelejteni a sérelmet? Igen.
v „Az Ő parancsolatai nem nehezek!” Igája gyönyörűséges, terhe könnyű.
 
Befejezés:
<  Isten épülete vagytok! Élő kövek, lelki ház, szent papság! – Vagyis: Isten is épít bennünk.
<  Vannak híres-neves emberek, akik kötélen vagy a méregben lelik halálukat. Miért? Mert a ház összedőlhet: a pénz nem alap, a hírnév nem alap, az egészség nem alap, a hatalom nem alap! Csak Krisztus az alap!
Ha nem volt újjászületésed, akkor olyan vagy, mint amikor ráfestenek a rozsdára... lehetsz a legvallásosabb írástudó, mint Nikodémus: mégis újjá kell születned! Sziklára kell építened!